Resum de la sessió plenària de dijous 19 de novembre

Ajuntament VdML’ordre  del dia sessió plenària ordinària del 19 de novembre estava formada íntegrament per mocions. La sessió però va començar amb la lectura, per part de l’alcalde, d’un manifest conjunt dels 21 regidors de l’Ajuntament i dels treballadors del consistori, de rebuig als atemptats de París.

Pel que fa a l’ordre del dia, la sessió es va iniciar amb l’aprovació, per unanimitat, de les actes de les sessions plenàries anteriors dels dies 22 d’octubre i 4 de novembre i va seguir amb les mocions. Respecte a les mocions, la primera la presentaven conjuntament el grup municipal d’ERC-VdM diu Sí i els tres regidors de CDC a l’Ajuntament, una moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. Abans de llegir-la però, el regidor de C’s, Juan Díaz, va plantejar una qüestió d’ordre argumentant que es tractava d’una resolució que està suspesa pel TC i que ni tan sols s’hauria de debatre. Per aquest motiu va explicar que els dos regidors que té la seva formació no participarien en el debat ni en la votació de la moció. Entre els acords de la moció, es manifestava el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la resolució que declara l’inici del procés de creació d’un estat català en forma de república així com al seu annex que inclou mesures que haurà d’aplicar el futur govern de Catalunya destinades a blindar drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol en els àmbits de la pobresa energètica, l’habitatge, la sanitat, l’educació, la garantia de les llibertats públiques, les administracions locals, els refugiats, el dret a l’avortament i el finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor dels proposants, a més de Gent per Vilassar de Mar i Babord i els vots en contra de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, el PSC i els dos regidors d’UDC. La regidora de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va queixar de la presentació de mocions supramunicipals i va argumentar el seu vot en contra dient que els resultats electorals de les passades eleccions autonòmiques no deien que el poble vulgui la independència. Des del PSC es va qualificar “d’error polític” presentar la moció al ple i va dir que aquesta resolució del Parlament “posa en risc l’autogovern de Catalunya”. Des d’UDC van explicar que no donarien suport a “una declaració de ruptura que impedeix el dret a decidir”. Des de Babord es van refermar en l’inici del procés constituent que van afegir “ha d’anar de la mà amb la justícia social”. Des de Gent per Vilassar de Mar el seu portaveu va recordar que tot i que el seu grup està pel que afecti directament a la gent de Vilassar de Mar votarien a favor.
La segona moció també va ser conjunta però entre els grups que formen el govern municipal, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar, i tractava sobre els atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. Entre els acords de la moció, hi ha el rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a l’actitud del govern de l’Estat de recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat porta endavant per pal•liar la pobresa energètica, i insta al govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Alhora manifesta que donarà compliment a la Llei 24/2015 que en el seu article 6 descriu les mesures que han de seguir les administracions públiques, entre elles l’Ajuntament, per evitar la pobresa energètica. La moció va quedar aprovada amb els vots dels grups proposants i la resta de grups, a excepció de C’s, que es va abstenir.
La tercera moció, la presentava Babord, per ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre. La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups i entre els acords, a més de reiterar el suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, es manifesta el compromís del consistori de fer una aportació econòmica, encara per determinar, a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través de la Mitja Lluna Roja Sahrauí o del Fons Català de Cooperació.
La quarta moció, que presentava Babord, sobre la situació de les persones refugiades, la va retirar el mateix grup per buscar consens amb altres formacions.
La cinquena, també de Babord, sobre els habitatges de protecció oficial de lloguer de Les Pinedes, va quedar rebutjada amb els vots en contra de la resta de grups municipals. La moció proposava que es deixés de cobrar l’IBI als llogaters dels habitatges de protecció oficial de les Pinedes ja que segons Babord l’IBI és un impost que hauria de recaure en el propietari, en aquest cas la SA Municipal. Els grups que van votar en contra van coincidir en què existeix un informe negatiu de la interventora al respecte de la proposta i que s’haurien de buscar altres maneres per no crear un greuge comparatiu amb altres famílies del poble que es trobin en aquesta situació.
Les mocions previstes a l’ordre del dia com a punt 6, de Babord, i com a punt 7, del PSC, es van retirar per presentar-ne d’urgència una de conjunta de les dues formacions en relació a la suspensió del règim especial d’autonomia de gestió del Consorci Sanitari del Maresme. Amb la urgència aprovada per unanimitat de tots els grups, la moció va quedar aprovada amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, que es va abstenir perquè no havien pogut treballar-la. La moció demanava exigir al govern de la Generalitat que retorni el règim especial d’autonomia de gestió al Consorci Sanitari del Maresme i que doni una solució definitiva al finançament d’aquest ens que gestiona l’Hospital de Mataró. També s’insta al Departament de Salut a crear una comissió que participi en l’elaboració del Pla director sociosanitari de Mataró-Maresme i s’exigeix que mantingui la moratòria pel trasllat de pacients de sociosanitari des de l’Hospital de Sant Jaume a l’Hospital de Mataró, fins que s’hagi presentat i debatut el Pla director sociosanitari. Un altre acord de la moció és treballar a nivell municipal per obrir un debat entorn els diferents models de sanitat a través de la creació d’un Consell Municipal de Sanitat, xerrades, debats o altres mitjans que s’estimin convenients per conscienciar la ciutadania en defensa d’un model de sanitat pública i universal.
El Ple també va aprovar per unanimitat una moció conjunta de C’s, PSC i CiU,en nom de la plataforma ciutadana Preservem el litoral , sobre la necessitat d’un nou model de gestió del litoral i la regeneració de les platges davant d’un nou pla d’actuacions del Ministeri de Medi Ambient que torna a optar per l’extracció de sorra del fons marí i la construcció d’espigons. Mitjançant la moció, l’Ajuntament acorda demanar al Ministeri la suspensió i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat que consideren de “pedaç provisional” i s’insta al Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat i el Ministeri a iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral així com l’aposta per la creació d’una taula per la gestió del litoral del Maresme.

A la segona part del ple, de control i seguiment de la gestió, es va donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.

També es va donar compte del seguiment 3r trimestre 2015 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’espai informatiu ”Crònica” recull aquest divendres la valoració global sobre els principals punts d’aquesta sessió plenària de govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30 i a través de podcast en aquesta mateixa pàgina.

Leave a Reply