Recomanacions literàries

Ja podeu escoltar i/o descarregar la secció de recomanacions literàries que ens porten cada setmana desde la biblioteca municipal de Vilassar de Mar, en aquesta ocasió de la mà de Sol Teixidó i conduïda per Robert Maza.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.