Tall de llum i de trànsit al carrer Concepció

La Policia Local ha tallat el trànsit aquest dilluns 29 de març al carrer Concepció  degut a la caiguda de cablejat elèctric causada per cop ocasionat per un camió. Com a conseqüència de la caiguda del cablejat, alguns veïns i veines s’han quedat sense subministrament elèctric. S’ha avisat als tècnics d’Endesa perquè procedeixin a retirar el cablejat caigut i a que reestrableixin el subministrament elèctric als veïns i veïnes afectats.