Les festes de Cap d’Any i Carnaval no es faran al Pavelló d’Esports Municipal

El govern de l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha decidit no fer cap festa multitudinària a la pista annexa del Pavelló d’Esports Municipal Paco Martín. Després que el tècnic municipal d’equipaments esportius porti molts anys fent un informe negatiu respecte de l’ús de la pista del pavelló per a les festes de Cap d’Any o Carnaval i arran d’una pregunta del grup municipal de CiU al ple, el govern va decidir encarregar un informe estructural de la pista annexa del pavelló a l’enginyeria Cabezas, Góngora & Moreno, SLP, que ha fet el càlcul de sobrecàrrega d’ús existent en aquesta pista. L’estudi conclou “que la sobrecàrrega d’ús que pot admetre l’estructura existent no podrà ser superior a 251 kg/m2”. Davant el fet que segons la normativa actual a la categoria per a espectacles públics es demanen 500 kg/m2, el govern, prioritzant la seguretat de les persones, ha decidit no celebrar les festes de Cap d’Any i Carnaval al recinte, tot i que les citades festes no han arribat en cap cas a concentrar el pes màxim permès.

Des del consistori es vol deixar clar que la pista compleix la normativa aplicable per a un establiment esportiu i que la seguretat per a la pràctica esportiva està totalment garantida. La mesura preventiva adoptada només afecta a la celebració de festes amb una elevada concentració de persones. Segons l’estudi, “amb una superfície útil aproximada de 735 m2, l’aforament màxim de persones serà de 2.300 considerant un pes promig per persona de 80 kg i distribució uniforme”.