Obert fins el 20 de març el termini per participar a la X Beca de Recerca Ernest Lluch

La Fundació Ernest Lluch ha convocat la desena edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch. El termini d’entrega de les propostes de recerca clou el proper 20 de març de 2017. La convocatòria d’aquesta beca té una periodicitat biennal. Els projectes que es presentin han de tractar sobre les següents temàtiques: història del pensament econòmic, història política i/o econòmica dels períodes modern i/o contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d’espais de relació i de convivència, teoria del diàleg, condicionants i metodologia, i estudis sobre la personalitat i l’obra d’Ernest Lluch.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

1. Els projectes han de ser originals, viables -a realitzar en el termini d’un any- i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents:

a) Història del Pensament Econòmic, Història Política i/o Econòmica dels períodes modern i/o contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d’espais de relació i de convivència.
b) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia.
c) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch.

2. Per participar-hi cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis-, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.

3. La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del dilluns 20 de març de 2017

4. Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de la seva presentació.

5. El 6 d’abril del 2017, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer a la seva web, el veredicte del jurat que serà inapel•lable. A banda de la seva relació i rellevància amb el tema de la convocatòria, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.

6. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el mes d’abril de 2017 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2017. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.

7. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters amb espais, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades.

8. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les retencions legalment establertes).

9. La Fundació Ernest Lluch no es compromet en cap cas a la publicació de la recerca però vetllarà, en la mesura que li sigui possible, per fer-ho possible, si el jurat considera adequats el rigor formal i el resultat acadèmic de la mateixa.