L’Ajuntament prepara un pla de xoc per fer front al deute municipal

El govern municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar prepara un pla de viabilitat per fer front al deute municipal, tant de l’Ajuntament com de la SA Municipal. Actualment, el deute real de l’Ajuntament, incloent la SA, és d’aproximadament del 170% (el límit establert és del 110%). Entre les principals mesures per reconduir la gestió econòmica hi ha la sol·licitud del preconcurs de creditors de la SA Municipal i el refinançament dels crèdits amb les entitats bancàries.

Roda de premsaDeute bancari

Després d’analitzar les dades del consistori i de l’empresa municipal de promocions urbanes, l’endeutament bancari s’eleva a la xifra de 21.500.000 euros en el cas de l’Ajuntament i 12.421.717 euros en la societat municipal, el que significa uns 34 milions d’euros.

Cal tenir en compte que els ingressos anuals de l’Ajuntament aquest 2015 són de 19.248.206 euros. I cal tenir en compte, també, que en el cas dels crèdits bancaris de la SA Municipal s’està en mora (hi ha moltes quotes impagades).

Deute total (SA Municipal)

El deute total de la SA Municipal, que no només és bancari, també inclou 437.847 euros d’hisenda (avui en fase d’embargament) i proveïdors per import de 2.862.513 euros. Molts d’aquests proveïdors, al tenir crèdits vençuts i exigibles, podrien instar el concurs necessari de la SA Municipal. Total deute: 15.721.717 euros.

Davant aquesta situació, l’actual govern ha elaborat un PLA DE XOC amb diferents mesures d’actuació que permetin afrontar la situació d’endeutament de l’Ajuntament i la SA Municipal. Aquest pla contempla:

1. Sol·licitud de preconcurs de creditors de la SA Municipal perquè no té liquiditat per pagar el que deu. Aquesta decisió va ser presa ahir 7 de setembre pel Consell d’Administració de la SA Municipal, òrgan on en aquesta legislatura hi ha representats tots els partits polítics amb representació al consistori. La mesura va comptar amb 8 vots a favor (3 d’ERC, 2 de Babord, 1 de GxVdM, 1 de C’s i 1 de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede) i 2 en contra de CiU. Val a dir que el representant del PSC va dimitir com a membre del consell d’administració per motius personals.

La Societat Municipal de Promocions Urbanes té un dèficit mensual calculat en 32.000 euros i uns deutes pendents a proveïdors i a Hisenda que pugen a 3,3 milions d’euros. La SA Municipal no té suficient activitat econòmica per fer front a la despesa mensual que és d’uns 80.000 euros (préstecs i altres despeses). Cal recordar que segons la llei concursal, després de presentar el preconcurs de creditors es disposen de 4 mesos per aconseguir finançar el deute.

2. El govern encarregarà una taxació del béns de la SA Municipal per conèixer el valor real del mercat de l’actiu. L’actual valoració que consta en el balanç està sobredimensionada fet que impossibilita, ara per ara, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2014.

3. El Consell d’Administració de la SA Municipal, amb 7 vots a favor (3 d’ERC, 2 de Babord, 1 de GxVdM i 1 de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede) i 3 abstencions (2 de CiU i 1 de C’s), va aprovar ahir encarregar una auditoria de la SA Municipal per conèixer com s’ha arribat a aquesta situació d’endeutament.

4. S’ha iniciat amb les entitats bancàries la negociació dels interessos dels crèdits. L’Ajuntament en aquest 2015 haurà de pagar als bancs 2.509.387 euros pels préstecs que té concertats, dels quals més d’1 milió d’euros provenen d’assumir el préstec de la SA de 14.500.000 d’euros (13.500.000 el 2014 i 950.000 euros el 2013), en major part corresponents a l’operació del Mercat Municipal. Aquesta xifra anirà en augment fins al 2017 en què es preveu arribar als 2.915.051 euros. Cal tenir en compte que aquesta dada és només relativa a l’Ajuntament; la SA Municipal també ha de fer front cada mes a les seves despeses financeres.

5. Ajustar el pressupost municipal per fer front a la despesa amb la voluntat de no traslladar la pressió fiscal a la ciutadania.

6. En el ple del 29 de juny de 2015, per urgència, es va aprovar el compte general de l’Ajuntament de 2013. Així es van poder evitar sancions legals i que l’Ajuntament pugui rebre 2,5M d’euros fins a finals d’any provinents de la participació en els ingressos de l’Estat.

7. Eliminació del sou del gerent de la SA Municipal, que era de 67.830 euros bruts/any i eliminació de les dietes que cobren els membres de govern que formen part del Consell d’Administració de la SA Municipal. De la funció de gerent s’encarrega ara el regidor d’Hisenda.

8. Procés en marxa per cobrir el lloc de treball d’Interventor/a, plaça vacant des del passat mes de maig, una peça fonamental per garantir el bon funcionament de l’organització.

9. S’ha iniciat un procés de comprovació i estudi de tots els contractes amb empreses externes per tal de comprovar l’estricte compliment de les obligacions acordades.

10. Revisió i control de convenis de l’Ajuntament amb entitats i empreses.

Leave a Reply