Humana recull a Vilassar de Mar 74 tones de roba usada el 2019

Al llarg del 2019, l’organització no governamental per al desenvolupament Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 74.193 kg de roba i calçat usats a Vilassar de Mar. Aquesta xifra representa un registre inferior respecte a l’any anterior (80.608 kg). Segons dades estimades, cada quilo de roba que es recupera i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 quilograms de CO2 . Les 74 tones recollides al 2019 representen un estalvi de 235 tones de CO2 a l’atmosfera. La roba recollida procedeix dels 19 contenidors que hi ha distribuïts per tot el municipi, on la ciutadania diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitza i als quals dóna una segona vida.

Humana gestiona la recollida selectiva de roba usada, de forma gratuïta, a Vilassar de Mar des del 2012. Des de la Fundació tenen el compromís de revertir a nivell local part dels recursos generats de la gestió de la roba amb bons d’ajuda per a persones amb pocs recursos econòmics. Cada any atorga 35 vals, amb un valor de 30 € cadascun, que el departament de Serveis Socials reparteix entre les persones del municipi que ho necessiten. Cada val es pot bescanviar per roba a les botigues d’Humana que són a Barcelona. A més, Humana també dóna suport a una iniciativa de reforç escolar per a alumnes de primària i secundària coordinada per la Regidoria de Serveis Socials.

La major part de la roba dipositada en els contenidors d’Humana es tracta a les plantes de preparació per a la reutilització de la Fundació, i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. En aquest darrer cas, els beneficis serveixen per autofinançar la gestió de la recollida i preparació de la roba. A nivell general, al llarg de més de tres dècades d’activitat, de la mà de les seves contraparts o socis locals. Humana ha destinat més de 31 milions d’euros per a la formació de professors de primària, impulsar l’agricultura sostenible o lluitar contra el VIH/SIDA, entre altres accions. Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 167.000 peces de roba.

El primer dels objectius de Fundació Humana a tot Catalunya per enguany és augmentar el número de punts de recollida a l’espai públic per a facilitar-ne les donacions i millorar els registres de la recollida selectiva del residu tèxtil al 2020. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), els residus tèxtils representen el 4,11% del total de residus municipals (163.478 tones al 2018). Els gestors autoritzats a Catalunya van recuperar 19.051 tones de residu tèxtil municipal, és a dir: només se’n recull l’11,7%.

El segon gran objectiu de la Fundació Humana a tot Catalunya per al 2020 és que el sector disposi d’un sistema homogeni d’informació que permeti conèixer de manera transparent quant residu tèxtil es recupera, es reutilitza, es recicla o s’elimina a Catalunya. “La transparència en la traçabilitat en tota la cadena de valor és fonamental, com també ho és explicar clarament la destinació dels diversos fluxos de residus”, assegura la responsable d’Humana, “l’existència d’indicadors fiables és clau per al funcionament i la credibilitat del sistema, també per oferir confiança a la ciutadania”.