El tèxtil, motor industrial del Maresme en ocupació i facturació

El 13,8% de la facturació del Maresme prové de les indústries tèxtils maresmenques. Aquest és el primer subsector en termes de facturació de la comarca i, a més, guanya pes dins el conjunt de la demarcació de Barcelona. Segons l’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, les empreses tèxtils del Maresme van generar, el 2017, 6.079 llocs de treball, el 31,11% del total del sector industrial comarcal.

L’anàlisi sobre el comportament del tèxtil maresmenc durant 2017 confirma la seva recuperació. Encara falta camí a còrrer per arribar a les dades prèvies a la crisi de 2008, però ja portem 4 anys consecutius de remuntada. L’any passat va generar un 0,80% més de llocs de treball que l’any anterior, es van reduir a 2 els procediments de regulació d’ocupació i van augmentar els comptes de cotització.A més, segons les dades del Registre Mercantil, les indústries tèxtils són les que ocupen el primer lloc a la comarca en termes de facturació (el 13,8% del total). Aquest percentatge és superior en una dècima al registrat el 2016. A això s’afegeix el pes dins de la demarcació de Barcelona. Les dades indiquen que les empreses maresmenques facturen el 23,7% del subsector en aquest àmbit geogràfic.

Les dades de 2017 indiquen que les indústries tèxtils maresmenques van generar un 0,80% més de llocs de treball arribant a una mitjana de 6.079. Contextualitzada, aquesta xifra assenyala que el 31,11% dels llocs de treball en el sector industrial comarcal són generats pel tèxtil. Dins de les dues divisions en les que oficialment es divideix aquest subsector econòmic: indústries tèxtils i confecció de peces de vestir és aquesta darrera la que ha tingut un millor comportament amb increments més remarcats.