Comença la consolidació dels murs de la riera de Vilassar de Dalt i de la riera de Cabrils

Aquesta setmana han començat les obres de reforç i consolidació d’uns trams de murs i de llera a la Riera de Cabrils i a la Riera de Vilassar de Dalt, mitjançant diverses actuacions per reforçar els murs d’endegament de les rieres i per estabilitzar la rasant en els trams de llera afectats. Els aiguats del 12 i 13 d’octubre de 2016 van malmetre, en diferents trams, les esmentades rieres.

A la Riera de Cabrils, per sota de la zona industrial, es van produir moviments en la rasant de llera, afectant a l’estabilitat de les estructures d’endegament dels marges, deixant els fonaments dels murs parcialment descalçats. A la Riera de Vilassar de Dalt, els aiguats van afectar el tram comprés entre el carrer del Congrés i el carrer Ocata. Amb l’obra es preveu l’estabilització de la llera amb la formació de vàries travesses de formigó armat. L’objectiu és pujar i estabilitzar la rasant de la llera en aquest tram per evitar que es descalcin els murs d’endegament d’ambdós marges.

L’obra, finançada amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, s’ha adjudicat a l’empresa Moix, Serveis i Obres SL per un import de 329.517,29 € i té una durada prevista de 4 mesos.