Vuit mesos consecutius de descens de l’atur al Maresme

La xifra de persones aturades al Maresme ha tornat a baixar, encara que lleument, durant el mes de juliol. Amb aquest descens, ja portem 8 mesos consecutius de descens de l’atur a la comarca. Segons l’anàlisi de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, la reducció de la desocupació s’ha concentrat a la indústria, l’agricultura i al sector serveis. També ha experimentat un descens el nombre de persones inscrites a les oficines d’ocupació com a SOA (sense ocupació anterior). En canvi, s’ha detectat un lleuger increment entre les persones del sector de la construcció.

Les dades del mes de juliol indiquen que 23.336 persones cerquen feina al Maresme. Aquesta xifra ha disminuït en 106 respecte al mes anterior i en 1.559 respecte al mateix període de l’any passat. La taxa d’atur comarcal actualitzada és de l’11,22%, si bé s’eleva al 13,84% en el cas de les dones i baixa fins al 8,86% en el col·lectiu masculí. Novament es detecten ritmes de recuperació de l’ocupació diferents entre els dos sexes. Mentre la xifra de maresmencs inscrits a les oficines d’ocupació ha disminuït un 0,72% durant el mes de juliol, el descens entre les maresmenques ha estat del 0,26%. Pel  que fa a Vilassar de Mar, les dades de juliol indiquen que hi ha 794 persones a l’atur, 3 més que al juny, és a dir, un 0’38 % més. La taxa d’atur al nostre poble és del 8’25%.

Tot i que la disminució de l’atur ha estat lleu durant el mes de juliol, cal destacar que el col·lectiu que més s’ha beneficiat ha estat el de persones majors de 55 anys. Precisament, la bossa més important de persones que cerquen feina al Maresme es concentra en la franja d’edat dels 55 als 64 anys (representen un terç de l’atur comarcal). L’Observatori de Desenvolupament Local adverteix, però, que les dades disponibles no permeten conèixer si les persones d’aquestes edats que han abandonat la llista de demandants d’ocupació ho han fet perquè han trobat una feina o perquè han arribat a l’edat de la jubilació.

El comportament municipal ha estat molt desigual. 12 dels 30 municipis del Maresme han comptabilitzat un descens en el nombre de persones aturades; 3 no han registrat cap variació respecte al mes anterior i 15 han tingut lleugers incrementsAlella, Cabrera de Mar, Teià i Tiana són els municipis amb menys desocupació. La seva taxa d’atur no arriba al 7%; en canvi, Tordera és el municipi amb una taxa més elevada (14,86%).