Aquesta setmana segueixen les actuacions del Pla Director de la Bicicleta

Les actuacions del Pla Director de la Bicicleta, engegades el passat 31 de maig, continuen aquesta setmana amb els següents treballs:

  • Treballs d’execució de la continuïtat del carril bici del Torrent de la Santa fins al carrer Maria Vidal.
  • Finalització de l’execució del carril bici al carrer Maria Vidal, entre Torrent de la Santa i Ronda Vilassar.
  • Execució del carril bici al lateral de la Ronda Vilassar des de Maria Vidal fins a la connexió amb el pas subterrani d’accés a la platja.
  • Treballs de senyalització horitzontal i vertical de la zona 30 ciclable al carrer Enric Granados, entre carrer Colom i av. Eduard Ferrés.

Actuacions en execució:

  • Execució del carril bici a l’avinguda Carles III, entre Montevideo i Carretera de Cabrils, i la senyalització horitzontal i vertical de la zona 30 ciclable a l’avinguda Eduard Ferrés i al carrer Narcís Monturiol.
  • Execució del carril bici del carrer Santa Eulàlia, entre Ronda Vilassar i Sant Artur i de pintura de via ciclable entre Sant Artur i la Riera de Cabrils.

Cal recordar que el conjunt del projecte d’aquestes primeres actuacions inclouen: l’execució de tres trams nous de carril bici al carrer Santa Eulàlia, l’avinguda Carles III i al carrer Maria Vidal; la senyalització horitzontal i vertical dels eixos ciclables -zones 30/20, carrers on ha de conviure la bicicleta amb la resta de vehicles i vianants-, un total de 29 carrers; i la instal·lació de 16 nous aparcaments de bicicleta, tipus U invertida, i tres de patinet.

L’objectiu principal del projecte és augmentar el nombre de desplaçaments en bicicleta a Vilassar de Mar, així com millorar-ne la seguretat. En aquelles vies on és possible s’ha projectat infraestructura pròpia per a les bicicletes en calçada, com és el cas de l’avinguda Carles III, el tram del carrer Santa Eulàlia comprés entre la Ronda Vilassar i el carrer Sant Artur i l’eix conformat pel carrer Torrent de la Santa (des del carrer Santa Eugènia), Maria Vidal i la Ronda de Vilassar.

L’empresa Proseñal és l’encarregada de realitzar els treballs amb un pressupost d’adjudicació de 155.146,20€ (IVA inclòs). L’actuació total del projecte, que va començar el passat 31 de maig, té una durada prevista de set setmanes i està finançada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, en concret de la primera convocatòria corresponent a l’exercici 2021 de les subvencions regulades per l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, publicada al BOE núm. 201, de 23 d’agost, que regula el Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, promogudes pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El PDB es va aprovar el 20 de maig de 2021 en el Ple municipal i al setembre del mateix any es va presentar públicament a la ciutadania. Es tracta d’un pla, en consonància amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que dona eines per facilitar i augmentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport a Vilassar de Mar, fent que aquest sigui un mode de transport apte per a tothom, segur i competitiu amb la resta de mitjans de desplaçament.

Aquests són els objectius principals del PDB:

  • Augmentar l’ús de la bicicleta donant alternatives i itineraris a tothom.
  • Fer de Vilassar de Mar una vila amb menys emissions.
  • Augmentar la permeabilitat entre els diferents barris.
  • Fomentar la seguretat viària, fent per a cada via i per a cada carrer un espai per anar en bicicleta amb les condicions que tingui aquell carrer.