Mobilitat més saludable i segura per als infants amb el Pla de Camins Escolars

Vilassar de Mar encararà els cursos escolars vinents amb millores pel que fa a la mobilitat, gràcies al Pla de Camins Escolars aprovat per unanimitat en el Ple municipal del passat mes d’abril. Aquest Pla, que compta amb un pressupost total d’1.179.300 euros, és un projecte transversal (educatiu, participatiu i de transformació de l’espai públic), que facilitarà les eines necessàries per promoure que les nenes i els nens puguin anar a l’escola de forma autònoma i segura.

Entre aquestes eines, el Pla proposa la creació d’un conjunt d’itineraris còmodes i segurs que afavoreixin el desplaçament dels infants a peu, en bici o en altres vehicles de mobilitat personal, com ara el patinet, sense l’acompanyament dels adults. Amb la posada en marxa d’aquest Pla es pretén incentivar hàbits saludables de mobilitat entre els infants i les seves famílies per millorar-ne la salut; augmentar l’autonomia de les nenes i els nens; fomentar el desenvolupament de la seva consciència crítica i l’esperit propositiu en la millora de l’entorn i recuperar l’espai públic com a lloc d’estada, de relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència, alhora que es milloren el medi ambient urbà i la qualitat de vida del poble, entre altres objectius.

La transformació beneficiarà totes les escoles de primària de Vilassar de Mar (Els Alocs, Escola del Mar, escola Pérez Sala, Vaixell Burriac i les Franciscanes), que van participar activament en la diagnosi a partir de la qual es va estructurar el Pla. Així, bona part de les necessitats detectades es van determinar a partir de diverses enquestes que es van fer a les escoles i que van tenir un gran èxit de participació. El resultat d’aquestes enquestes va permetre conèixer els hàbits de mobilitat de les famílies i crear uns eixos connectors principals sobre els quals es va treballar.

La diagnosi també va incloure l’estudi de molts altres elements que van permetre saber, per exemple, que la major part de les famílies de Vilassar de Mar (85,4%) amb infants en edat escolar viuen a una distància caminable del centre educatiu que han triat, és a dir, a menys de 15 minuts a peu, i que el 92% dels infants va a l’escola acompanyat per un adult. La informació recopilada per diferents vies va permetre determinar les actuacions que caldrà fer per implementar el Pla i el pressupost necessari per dur-les a terme (1.179.300 €).

L’execució d’aquestes actuacions s’ha estructurat en cinc anys, en els següents àmbits:

  • Actuacions urbanístiques, com ara millorar l’accessibilitat dels passos de vianants, millorar la senyalització horitzontal, instal·lar elements reductors de velocitat, que permetran millorar la seguretat i l’accessibilitat. Les actuacions comptaran amb un pressupost d’1.160.800 € i es faran en els entorns immediats de les escoles i en els principals eixos connectors.
  • Actuacions educatives i de formació, com ara tallers de mobilitat o cursos de circulació segura en bicicleta, que tindran un pressupost de 12.000 €.
  • Actuacions de participació ciutadana, comunicació i sensibilització, per a les quals hi ha prevista una partida de 6.500 €. Enguany, es posaran en marxa les actuacions més urgents, per a les quals hi ha prevista una partida de 6.500 €.

Enguany, es posaran en marxa les actuacions més urgents, per a les quals hi ha prevista una partida de 144.998 euros.