Aquest dimecres, sessió plenària ordinària

Aquest dimecres 28 de març hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La sessió començarà a les 18.30 hores i serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio.

Ordre del dia:

I.-PART RESOLUTÒRIA

0. Aprovació de l’acta anterior del 09/02/2012.

1. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la taxa per a l’ocupació de la via pública.

2. Moció del grup de la CUP per establir un protocol d’actuació per a realitzar pagaments de l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya.

3. Moció del grup de la CUP en contra de la reforma laboral imposada pel govern espanyol.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PER PART DEL PLE:

1. Donar compte de la renúncia del càrrec de regidor del Sr. Juan Carlos Román Rodríguez.

2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 2011.

3. Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Bressol 2011.

4. Donar compte de la tramesa per l’interventor de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda i Administració realitzada el 15 de març de 2012 de la relació certificada de proveïdors i factures pendents de pagar a 31/12/2011 en compliment del RDL 4/2012.

5. Decrets de l’alcaldia.

6. Precs i preguntes.

 

Leave a Reply