La Regidoria d’Ensenyament emet un comunicat respecte les dades que s’estan difonent sobre l’ensenyament públic de Vilassar de Mar

Reproduïm el Comunicat de la Regidoria d’Ensenyament:

Comunicat de la Regidoria d’Ensenyament respecte les dades que s’estan difonent sobre l’ensenyament públic de Vilassar de Mar

Davant la informació tergiversada sobre la disminució de recursos a l’ensenyament públic de Vilassar de Mar que s’està difonent entre la ciutadania, la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilassar de Mar vol manifestar que ni les xifres, ni la informació que s’estan donant es corresponen amb la realitat. Volem denunciar la manca de rigor de la informació facilitada a la convocatòria de les mobilitzacions sense tenir dades concretes i després, un cop assegurat el rebombori, que es demani reunió amb l’Ajuntament per a informar-se[1].

Per a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, tot i el context de crisi en el que ens trobem immersos, l’ensenyament sempre ha estat, és i serà una prioritat. L’aposta d’aquest Ajuntament per l’ensenyament és clara, ferma i va molt més enllà de les competències que té tot municipi.

L’Ajuntament destina una partida anual de més d’1 milió d’euros a Ensenyament per fer front a despeses que són competència municipal: personal no docent (conserges), manteniment de l’edifici, subministraments de serveis (aigua, llum, gas…), neteja i vigilància; i per atendre despeses que no són competència dels ajuntaments, donant subvencions ordinàries als centres perquè puguin realitzar diferents activitats. L’any passat aquestes subvencions van ser de 79.860,58 euros.

El suport del consistori als centres educatius va encara més enllà perquè l’Ajuntament també es fa càrrec dels pagaments de:

– L’activitat de Piscina que fan els alumnes dels centres escolars, destinant-hi 33.000 euros.

– El programa “Anem al Teatre”, que depenent de l’any està al voltant dels 20.000 euros. El programa està pensat per ser finançat a tres bandes (pares, Ajuntament i Diputació), però l’Ajuntament no només assumeix la seva part sinó que també paga l’entrada a l’espectacle que haurien d’assumir les famílies. 

– Ajuts econòmics escolars per menjador, llibres i sortides escolars, que sumen prop de 80.000 euros a l’any.

Classes d’educació viària, que la Policia Local imparteix a les escoles.

Respecte a les subvencions ordinàries que l’Ajuntament atorga als diferents centres educatius:

– En el cas de les Escoles públiques d’Educació Infantil i Primària, la xifra que aporta l’Ajuntament, 48.668,31 euros, supera en molt l’aportació que fa la Generalitat (que és qui en té les competències), que per a l’any 2011 ha estat de 31.441,97 euros, per a les escoles del Mar, Pérez Sala, Vaixell Burriac i Els Alocs[2].

– En el cas dels dos Instituts, l’Ajuntament va aportar l’any passat 18.661,32 euros sense que per aquest tipus de centres tingui cap obligació de fer cap aportació.

– Finalment, a l’Escola dela Presentació, escola privada concertada, es van donar 5.409,11 euros i, com en el cas dels instituts, l’Ajuntament no té cap obligació.

En resum, enguany la proposta passa del total de 79.860,58 euros del 2011, als 72.684,54 euros, el que significa una diferència de 7.176,04 euros respecte l’any anterior.

En el quadre següent s’explica quina és la repercussió d’aquesta xifra per tipus de centres:

 

Finalment cal dir que no és cert que els recursos en Ensenyament baixen a Vilassar de Mar. Només cal tenir present que la Regidoriad’Ensenyament ha passat d’una despesa de 660.000 euros, l’any2005, a una de més d’1.000.000 d’euros l’any 2011, més d’un 50% d’increment del pressupost en sis anys.

Amb totes aquestes dades, manifestem la nostra perplexitat per les mobilitzacions i demanem als membres de la comunitat educativa que els hi han donat suport que siguin coherents i posin en valor aquest esforç que tot el poble fa vers l’Ensenyament.


[1] L’AMPA dels Alocs ha manifestat el seu profund desacord amb les formes i les mobilitzacions i la del Vilatzara no va participar en les manifestacions.

[2] A l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar, l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aportar l’any 2011 7.121,84 euros en concepte de subvencions.

[3] En aquest import hi ha l’Escola del Mar, Pérez Sala, Vaixell Burriac, Els Alocs i Pla de l’Avellà.

 

Leave a Reply