Aquest dijous, transmissió del ple extraordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 5 de novembre des de les 7 de la tarda la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament del nostre poble, que se celebrarà de manera telemàtica.  

La sessió està formada per tres punts:

1- Ratificació del decret d’alcaldia núm. 3166/2020 corresponent a l’ampliació del termini de resolució i notificació de la concessió de les subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi de Vilassar de Mar com a conseqüència de la situació generada per la covid-19.

2- Expedient núm. 26/2020 modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb prèstec d’ens de fora del sector públic.

3-Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2021.