Aprovades amb el vot de qualitat de l’alcalde les ordenances fiscals de 2021

A la sessió plenària extraordinària, celebrada aquest passat dijous 5 de novembre a les 7 de la tarda de forma telemàtica, es van aprovar les ordenances fiscals de 2021, amb el vot de qualitat de l’alcalde, Damià del Clot. També van ser aprovades la ratificació del decret d’alcaldia núm. 3166/2020, que proposava ampliar en un mes el termini de resolució i notificació de la concessió de les subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del nostre poble com a conseqüència de la situació generada per la covid-19 i la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb préstec d’ens de fora del sector públic per import de 500.000 euros en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020

Anem a pams:

L’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2021 era  el tercer punt de l’ordre del dia. Aquest punt va ser aprovat amb el vot de qualitat de l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot. Aquest vot va ser necessari perquè sortís endavant, després que el punt rebés nou vots a favor (els de Esquerra-Gent per VdM), nou en contra (els de Junts per Catalunya, PSC i Cs) i tres abstencions (Babord). 

El regidor d’Hisenda, Josep Soler, va destacar que aquest punt contemplava, entre d’altres modificacions, una bonificació del 95% a l’IBI (Impost sobre Bens Immobles) per als immobles d’ús residencial destinats a la borsa d’habitatge social del Consell Comarcal, així com una modificació dels preus dels cursos a l’escola d’adults perquè els cursos de llengua per a nouvinguts passin a ser gratuïts.

Cs va votar en contra per “no compartir l’estructura de les ordenances fiscals d’aquest Govern” i perquè “el manteniment del tipus de l’IBI suposa, de fet, un augment, mentre els recursos de moltes famílies baixen”. “Trobem a faltar que les ordenances s’acompanyin de mesures per ajudar a pal·liar els afectes de la crisi”, va dir Juan Díaz.

El PSC es va abstenir perquè, segons va explicar Quico Zamora, “entenent que l’Ajuntament té despeses i que les taxes són necessàries per tenir ingressos, també se li ha de dir a la gent com es gasten els diners”. “No han siguts valents per a tocar el tipus de l’IBI i baixar-lo tenint en compte el context”, va criticar Zamora.

Babord, que també es va abstenir, va ressaltar un parell de modificacions “interessants”: “les que afecten a l’habitatge social i els cursos gratuïts per a nouvinguts”. “Que acabi pujant l’IBI, perquè pugen els valors cadastrals i tipus es manté, no és bo. Proposem que s’implementin polítiques públiques per a exhaurir el pressupost o, si no, que no es recaptin aquestes taxes”, va afirmar Yabel Pérez.

Junts per Catalunya, que va votar en contra, va posar de relleu que, tot i que el valor cadastral és competència de l’Estat, “el tipus impositiu que s’aplica el fixa l’Ajuntament, que no ens ha escoltat ni ha donat resposta a la nostra proposta de baixar-lo del 0,936 al 0,89”. “Els actes també es fan per omissió i, tot i que diran que no el toquen, de facto, sí que ho estan fent en aquest context tan dur”, va sentenciar Laura Martínez.

El punt dedicat a ratificar el decret d’alcaldia núm. 3166/2020, proposava ampliar en un mes el termini de resolució i notificació de la concessió de les subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials de Vilassar de Mar com a conseqüència de la situació generada per la covid-19, que era el primer punt de l’ordre del dia, va ser aprovat amb els 15 vots a favor dels grups municipals d’Esquerra Republicana-Gent per VdM, Junts per Catalunya i Ciutadans (Cs) i les abstencions de Babord i el PSC.

La regidora de Comerç, Esther López, va explicar que el total d’expedients d’aquests ajuts ascendeix a 110 i que l’ampliació del termini es demanava per donar resposta al 20% que estan pendents de resolució per manca de part de la documentació sol·licitada.

En el seu argumentari, Cs va qualificar “d’imprescindibles” aquestes subvencions. El PSC va convidar a l’equip de govern i a tot el plenari a aprendre dels “errors” comesos en la gestió d’aquestes subvencions, “que arriben tard per la demora en aprovar les bases i per fer-ho en una acta única”. Babord va afegir als arguments dels socialistes el fet que la ratificació demanada  fos d’un decret, circumstància que també va destacar Junts per Catalunya, que va acusar a l’equip de govern d’ obligar-los a votar “sí o sí per a no perjudicar a la ciutadania amb uns ajuts que eren necessaris i urgents”.   

La modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb préstec d’ens de fora del sector públic per import de 500.000 euros en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, el segon punt de l’ordre del dia,   es va aprovar, amb 11 vots a favor (els d’ERC-Gent per VdM i Cs) i 10 en contra (els de Babord, PSC i Junts per Catalunya)

L’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, va aclarir que aquest punt feia referència a l’adquisició de l’antic local de La Caixa situat a la plaça de l’Ajuntament per ubicar-hi l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i que havia estat retirat de l’ordre del dia del ple del passat 15 d’octubre perquè els grups de l’oposició no havien rebut la suficient informació tècnica al respecte. 

El portaveu de Ciutadans, Juan Díaz, va justificar els seus dos vots a favor en la “necessitat de tenir un local que permeti el desenvolupament d’un model modern, eficaç i segur d’atenció a la ciutadania, més encara en l’actual entorn covid, que demana augmentar l’espai, cosa que no permet el vestíbul de l’Ajuntament”, on està situada ara l’OAC. Díaz també va valorar positivament l’informe tècnic realitzat per assegurar “la viabilitat urbanística del projecte” i el fet que “la modificació del crèdit suposarà no tocar un sol euro d’altres partides”.  

Quico Zamora, portaveu del PSC, va qualificar de “miracle” el fet que “la tercera planta de l’Ajuntament” hagués emès “en 13 dies un informe tècnic que es remunta 34 anys”, al temps que va considerar que el local objecte de compra és “el pitjor lloc” per situar l’OAC i “facilitar les coses a la ciutadania” perquè “no és de fàcil accés i no hi ha aparcaments”.  “És un error i una irresponsabilitat perquè no s’administren correctament els diners públics en aquest moment de pandèmia en què haurem d’aprovar més partides per atendre les necessitats de la gent”, va afegir.

Yabel Pérez, de Babord, va subscriure els arguments dels socialistes i va considerar “un disbarat, en plena crisi econòmica, amb l’emergència sanitària que no millora i un grau d’incertesa molt alt, gastar-nos mig milió en comprar un local”. “No és el moment, tot i que estem d’acord que l’OAC s’ha de canviar de lloc, però va ser aquest Govern qui la va situar aquí”, va continuar el portaveu de Babord.

Javier Martín, de Junts per Catalunya, va retreure a l’equip de govern “no tenir cap estratègia” i que aquest local no ampliarà “les tres taules d’atenció que hi ha ara a l’OAC”. “El que ens comporta aquesta compra és endeutament, que sembla que ara no és un problema”, va assegurar Martín, a l’hora que proposava fer servir “els 800 metres quadrats de la planta del Mercat que ara estan sense ús”. 

A l’espai “Crònica” hem ofert el resum del ple i hem recollit el balanç que fan de la sessió plenària govern i oposició.