La plenària aprova la moció de l’oposició sobre les obres al Passeig Marítim

La sessió plenària corresponent al mes d’octubre, que es va celebrar el dijous 15 des de les 7 de la tarda de manera telemàtica a través de videoconferència i va ser retransmesa per Vilassar Ràdio, va aprovar, per una part, la moció conjunta presentada per tots els grups de l’oposició sobre les obres que s’estan realitzant al passeig Marítim, amb els vots a favor de l’oposició i en contra del govern, i per altra part, la modificació i aprovació del text refós dels reglaments de funcionament dels pavellons d’esports Paco Martin i La Bòbila, amb els vots a favor del govern i l’abstenció de l’oposició.  La modificació dels reglaments era necessària, segons va explicar el regidor Jordi Tapias, ja que els no tenien fins ara cap capítol específic sobre règim sancionador.

La moció sobre les obres al passeig marítim va ser entrada per urgència i va ser el cinquè punt de l’ordre del dia. La portaveu de Babord va justificar el caràcter urgent d’aquesta moció, no resolutiva, perquè “les obres s’estan executant ara” i perquè “la ciutadania, sobretot la que s’ha mobilitzat en contra d’aquestes obres, es mereix que el ple li doni una resposta en directe”.

L’entrada d’aquesta moció amb caràcter d’urgència va ser aprovada per unanimitat després que el portaveu del PSC, Quico Zamora, qüestionés que hagués estat qualificada com a no resolutiva i la secretària de l’Ajuntament expliqués amb detall la reglamentació que, efectivament, li donava aquest caràcter.

Acte seguit, la portaveu de Babord va ser l’encarregada, en representació també dels altres tres grups municipals de l’oposició, d’exposar l’argumentari de la moció, que va ser aprovada amb els 12 vots a favor dels quatre grups de l’oposició i els 9 en contra de l’equip de Govern.

En el seu argumentari, Elena López va destacar que l’oposició es va assabentar de les obres per un comunicat publicat a les xarxes socials i al web municipal el 18 de setembre i va recordar els dos comunicats conjunts en què els quatre grups van demanar la paralització de les obres.

Segons Cs, PSC, Babord i Junts, a l’expedient d’aquestes obres al passeig “no es determinen paràmetres per avaluar la millora en la sostenibilitat i adaptació al canvi climàticque, suposadament, ha de comportar la solució adoptada de formigonar els parterres, ni es consideren altres solucions alternatives, ni existeix cap argumentació tècnica que doni suport a l’afirmació que l’actuació comportarà una major resistència als temporals”.

Elena López també va assenyalar que l’informe al·ludeix a “uns suposats estalvis en aigua de reg i manteniment que no es quantifiquen en absolut”, de la mateixa manera que no es quantifica l’espai que es guanyarà amb aquesta actuació.

La portaveu de Babord i de la resta de grups municipals de l’oposició en aquesta moció va acusar al govern de  “desoir tothom” i de “no haver estat capaç de reaccionar i oferir una resposta consensuada” als grups de l’oposició i, “sobretot, al malestar veïnal evidenciat mitjançant les més de 800 signatures de rebuig recollides i presentades a l’Ajuntament” per la plataforma Salvem el verd.

Per aquests motius, a la moció es va demanar, entre d’altres coses, “reprovar l’actuació del govern municipal en l’execució del projecte de substitució dels parterres vegetals del passeig Marítim per formigó tenyit”; “la realització d’una consulta a la ciutadania per buscar alternatives a l’actuació” endegada pel govern i que “es reverteixin les obres de pavimentació ja executades”.

En el torn de rèplica del govern, Àngel Font, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-Gent per VdM), va assegurar que compartia en el pla teòric alguns dels arguments exposats pels grups de l’oposició, però va acusar-los de no haver acudit a les reunions informatives convocades amb els tècnics de l’Ajuntament i de “no voler escoltar”.

Segons Font, les obres al passeig Marítim estan basades en criteris tècnics i han estat assumides per l’equip de Govern “tot i que no comportin un redit polític”. El portaveu d’ERC-Gent per VdM va replicar que el canvi climàtic és una realitat; que aquest canvi degrada les platges de Vilassar de Mar i que els parterres i la vegetació del passeig Marítim es veuen malmesos amb cada temporal.

“Tots defensem el verd, però defensar-lo no és deixar-lo morir i invertir-hi recursos constantment”, va afirmar Font, abans d’apuntar criteris de sostenibilitat mediambiental i econòmica, així com criteris socials (guanyar mobilitat) i sanitaris per justificar l’actuació.

En representació dels quatre grups de l’oposició, Elena López va qualificar de “raonable” l’explicació de Font “tot i estar en desacord amb algunes coses”, però va criticar que aquesta explicació no constés a l’expedient de les obres.

En una sessió que va tenir diverses discrepàncies entre Damià del Clot i alguns representants dels grups de l’oposició sobre la manera de dirigir el ple, els portaveus del PSC i de Junts van retreure a l’alcalde que no els deixés argumentar de manera individual el seu vot en aquesta moció conjunta. Laura Martínez, de Junts, va considerar “inadmissible” i una “falta de respecte a la democràcia” l’explicació de Del Clot, que va apel·lar a una qüestió “d’equilibri entre les dues parts” i a la tradició, abans de consultar amb la secretària la correcció del procediment. La secretària es va comprometre a recavar informació sobre com hauria de ser el procediment segons el reglament i Del Clot va permetre les argumentacions suplementàries als grups que van voler fer-les.

Els punts que demanaven, respectivament, la modificació i aprovació del text refós dels reglaments de funcionament dels pavellons d’esports Paco Martin i La Bòbila eren el tercer i quart punt de la sessió. El regidor d’Ensenyament i Esports, Jordi Tapias, va justificar la necessitat d’aquesta modificació per la absència d’un capítol específic sobre el règim sancionador en els reglaments vigents dels dos pavellons. Tapias va assenyalar que l’addició d’aquest capítol als reglaments pretén que les persones que utilitzen els pavellons siguin conscients de la necessitat de prendre les mesures necessàries per lluitar contra la pandèmia del coronavirus i de protegir els esportistes que fan servir aquestes instal·lacions. El regidor d’Ensenyament i Esports va explicar que el nou règim sancionador establiria faltes molt greus, greus i lleus. També, que les sancions en cap cas serien econòmiques sinó que limitarien per un temps l’ús de la instal·lació per part de la persona sancionada.

Els grups municipals de Ciutadans (Cs), PSC i Junts per Catalunya van coincidir en assenyalar la necessitat d’un regim sancionador, si bé van considerar que la proposta del grup del govern (ERC-Gent per Vilassar de Mar) té diverses mancances. El tres grups es van abstenir en la votació, juntament amb el grup municipal de Babord, que va manifestar la seva voluntat de fer aportacions a la proposta de regim sancionador presentada.

Tant el punt tres com el quatre es van aprovar amb els 9 vots a favor del grup de govern i les 12 abstencions dels grups de l’oposició.

El punt referent a la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb préstec d’ens de fora del sector públic per import de 500.000 euros en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, el segon de l’ordre del dia, va ser retirat de l’ordre del dia per Del Clot en interpretar, després de les seves argumentacions, que alguns grups municipals no havien rebut tota la informació tècnica i econòmica que havien sol·licitat sobre l’objecte d’aquest crèdit i que això podia condicionar el seu vot. El crèdit en qüestió està destinat a la compra de l’antic local de La Caixa a la plaça de l’Ajuntament per destinar-lo a activitats administratives, entre elles, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

En referència al primer punt de la sessió, dedicat aprovar l’acta de la sessió del 17/09/2020, es va traslladar al ple del novembre després que diversos regidors no l’haguessin rebuda. En el mateix moment es va poder constatar que havia estat enviada i l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, es va comprometre a intentar esbrinar el problema tècnic que va impedir que arribés a tots els destinataris.

A l’apartat de precs i preguntes, el grup municipal de Ciutadans va preguntar per l’estat de la suspensió de les llicències d’obres a causa del catàleg i per els plans de l’equip de govern per controlar el botelló.

El PSC va traslladar un prec dels veïns del carrer Mont perquè es doni prioritat a l’arranjament del tram més deteriorat d’aquesta via i un altre perquè el consistori consideri la creació de nous col·legis electorals per als propers comicis. Així mateix, va demanar el llistat de llicències d’ocupació de la via pública concedides.

Babord, per la seva banda, va demanar al govern que sol·liciti i exposi les raons per les quals les autoritats competents es neguen a il·luminar el tram de passeig entre el Club Nàutic i l’estació de Cabrera, així com una explicació de l’actual situació dels caus de Vilassar de Mar. A més, va preguntar pels plans d’actuació del pla d’equipaments cultural elaborat per la Diputació de Barcelona al 2014 i la feina feta des de llavors; per l’Ateneu i per l’estat de Can Gabernet. El regidor d’Ensenyament i Esports de l’Ajuntament va respondre que un estudi fet sobre aquest últim equipament ha detectat aspectes tècnics i econòmics per resoldre i va apuntar a un termini “de tres o quatre mesos” per poder-ho fer. Respecte a l’Ateneu, Àngel Font va assenyalar que l’equip de govern ha demanat una diagnosi tècnica per conèixer l’estat actual i un estudi econòmic per determinar la inversió mínima que seria necessària per adequar-lo a la seguretat normativa.

El grup municipal de Babord, que va fer un prec per afavorir la participació de la ciutadania en els plens virtuals amb canals diferents a la instància, va preguntar també pels pressupostos participatius, per dos expedients i per l’oficina d’habitatge. Sobre aquest últim punt, la regidora de Serveis Socials i d’Habitatge, Núria Arasa, va assenyalar que el conveni per apropar aquest servei a Vilassar de Mar està ja signat i que només una qüestió tècnica aliena a l’Ajuntament ha impedit presentar-lo i posar-lo en marxa. Alhora, va clarificar que aquest servei es continua donant a la ciutadania vilassarenca a l’oficina de Mataró on està centralitzat.

Finalment, el grup municipal de Junts va preguntar pel protocol que estableix els horaris de funcionament del camp de futbol i pels plans de l’equip de govern per reforçar el servei de monitoratge en els menjadors de les escoles. També, va demanar la documentació relativa a la facturació de les empreses que presten serveis en els equipaments municipals que van estar tancats durant el confinament. Així mateix, va traslladar un prec perquè els grups municipals puguin ser presents a les sessions del Consell Municipal de Cultura i va sol·licitar la documentació que acrediti la sol·licitud que ha fet l’Ajuntament per il·luminar el tram de passeig entre el Club Nàutic i l’estació de Cabrera i la resposta de les autoritats competents.

La sessió plenària es va tancar amb un prec d’una ciutadana que, en representació de la plataforma Salvem el verd, va exigir una reparació i una compensació directa per les obres iniciades al passeig Marítim, i amb una pregunta conjunta de diversos membres d’un dels caus de Vilassar de Mar que van demanar una clarificació de la seva situació.