Al setembre, matriculació a l’escola d’adults Els Ametllers

17Al setembre es realitzarà la matriculació a l’oferta formativa per al curs 2017-2018 de l’escola d’adults Els Ametllers de Vilassar de Mar. Per als alumnes que van realitzar la preinscripció al juny, el termini de matriculació és del 5 al 7 de setembre, i per als alumnes que no van realitzar-la, la matriculació es farà a partir del 8 de setembre fins a omplir els grups. L’horari és des de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre. L’escola està situada al carrer Manuel de Falla 1, el seu telèfon és el 93 759 36 94 i la seva adreça electrònica és a8057059@xtec.cat. Tots els cursos es faran a la tarda, excepte el de Preparació a la prova d’accés a Grau Mitjà, que serà al matí. L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.

Oferta formativa:

Instrumental i Cultura General
1r nivell: la seva finalitat és iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul. (Curs anual)
2n nivell: millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals.(Curs anual)

Graduat en Educació Secundària (17 hores setmanals)
Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l ’ESO). Curs anual organitzat per trimestres.

Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Mitjà (330 h/curs)
Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Mitjà. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior (390h/curs)
Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys (7 hores setmanals)
Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Mòduls quadrimestrals d’informàtica (dos dies a la setmana)
Des de cursos d’iniciació en el maneig de l’ordinador fins a un nivell d’usuari autònom amb diferents mòduls especialitzats (sistema operatiu, correu electrònic, edició de textos i imatges, xarxes socials…)

Cursos d’anglès – nivell I, II i III (dos dies a la setmana)
Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Cursos anuals.

Cursos d’ acollida de català i castellà per a persones nouvingudes (3 h setmanals)
Cursos quadrimestrals adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana o que necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana.