Ajuts 2022 per al pagament de l’IBI per a famílies monoparentals

 

Les famílies monoparentals de Vilassar de Mar ja poden sol·licitar les subvencions per al pagament de l’IBI corresponent al seu habitatge habitual de propietat que anualment atorga l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

El termini de sol·licitud dels ajuts de 2022 estarà obert fins al pròxim 31 de març a través d’aquest enllaç

La finalitat d’aquestes subvencions, que es van concedir per primera vegada l’any 2018, és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia de les famílies monoparentals amb la de les famílies que tenen consideració de nombroses.

La quantia de la subvenció es determinarà prenent com a referència el nombre de fills i el valor cadastral de l’habitatge, i la subvenció pot anar del 30 al 90% de l’impost. L’import màxim que l’Ajuntament ha destinat per a aquesta convocatòria és de 15.000 euros.