Adif incrementarà la seguretat a l’estació de tren de Vilassar de Mar

Estació Tren VdMxAdif incrementarà la seguretat a sis estacions de la xarxa de Rodalies, entre les quals es troba la de Vilassar de Mar, amb la instal•lació de noves tanques, amb una inversió global per a les sis estacions superior a 270.000 euros. A l’estació de la nostra localitat s’instal•laran 180 metres de noves tanques. Una de les principals característiques d’aquests nous tancaments és que són de característiques semblants als utilitzats per a la protecció de les línies d’alta velocitat, d’elevada robustesa i resistència davant condicions climatològiques adverses, ja que incorporen sistemes anticorrosiu. A més, presenten altes prestacions de protecció antiintrusos que dificulten l’escalada. Aquestes tanques, que es col•loquen entre el final de les andanes i el límit de l’àmbit de les estacions, estan formades per mòduls estructurals de malla electrosoldada rígida amb protecció galvànica amb una alçada entre 2 i 2’5 metres i una estructura de suport principal integrada per pilars i anclatges a murs de formigó que dificulten la seva manipulació des de l’exterior.

Aquesta actuació permetrà incrementar els nivells de seguretat a l’entorn de les estacions de Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Les Franqueses del Vallès, Cubelles, Blanes i Granollers-Canovelles, tant per als ciutadans com per a la circulació ferroviària, ja que té com a objectiu evitar trànsits indeguts per les vies i la creació de passos en punts no autoritzats, amb el que es reduirà la probabilitat d’afectacions al trànsit. En total, a les sis estacions, s’instal•laran 917 metres de noves tanques.
Aquesta actuació s’emmarca en la segona fase d’un pla integral que Adif executa amb periodicitat anual, prioritzant aquells punts de la xarxa ferroviària d’ample convencional on es detecti una major necessitat d’instal•lació de noves tanques. Aquestes actuacions podran ser cofinançades per les ajudes RTE-T a través del mecanisme financer CEF “Conectar Europa”.

Leave a Reply