L’Ajuntament de Vilassar de Mar aprova en sessió plenària exercir la sobirania fiscal

Sala PlensL’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar en la sessió plenària del 17 de setembre una moció per exercir la sobirania fiscal, presentada pel grup municipal d’ERC-Vilassar de Mar Diu sí, amb els vots a favor de ERC-Vilassar de Mar Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i Babord, i els vots en contra, per motius diferents, de CiU, Ciutadans, PSC i VdM Sí que pot/Sí puede. Per tant, el consistori ingressarà properament l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) dels seus treballadors i l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya.

El regidor i portaveu d’ERC-VdM diu Sí, Àngel Font, va recordar que aquest punt era “una de les propostes més emblemàtiques del programa electoral d’ERC-Vilassar de Mar Diu Sí”. Va explicar que Catalunya “pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat que afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència”. Va afegir que “l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix” i va assenyalar que per posar fi a aquesta situació “és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya”. Font va avançar que el consistori habilitarà els mecanismes necessaris per assessorar i donar cobertura a aquells ciutadans o empreses de Vilassar de Mar que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular.

Després de la presentació de la moció, les formacions polítiques van argumentar el seu posicionament. Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede va explicar que “estan a favor del dret a decidir el model d’estat i les relacions i obligacions que s’en derivin i donat que aquest dret encara està per exercir i no coneixem la voluntat del poble, la moció representa només una part indefinida de la població”. El PSC considera que es tracta “d’una operació d’imatge i propaganda que no té efectes pràctics ja que l’Agència Tributària Catalana remet els impostos a l’Agència Estatal” i va explicar que estan d’acord “amb una major autonomia financera i d’una revisió del sistema de finançament en clau federal”. Ciutadans va argumentar que aquesta proposta queda fora del marc legal i que “la llei que sustenta l’Agència Tributària Catalana en la pràctica està suspesa”. Gent per Vilassar de Mar va explicar que no portava al seu programa electoral la sobirania fiscal però què d’acord amb el que aquest partit va manifestar durant les reunions amb ERC per arribar al pacte de govern “no posarien cap pega a aquesta qüestió”. Babord va recordar que fa temps que el ple va aprovar una moció similar sobre aquesta qüestió i que els hi hauria agradat “haver participat més amb el govern en la redacció de la moció”. CiU va argumentar que hi veu “un part d’interès protagonista i oportunista” en la presentació d’aquesta moció, ja que és “reiterativa”. Va recordar que en la legislatura precedent s’havia aprovat una moció sobre la mateixa qüestió, i que el pagament a l’Agència Tributària Catalana no s’havia realitzat pel posicionament contrari a aquesta qüestió dels dos anteriors interventors que hi ha hagut a l’Ajuntament. CiU va explicar que demana al govern que compleixi amb la moció que es va aprovar en l’anterior legislatura i va afegir que no ha participat en la redacció de la moció que ahir es portava a ple. ERC-Vilassar de Mar Diu Sí considera que l’anterior govern va posar impediments per aplicar la sobirania fiscal i, pel que fa a la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la llei de l’Agència Tributària de Catalunya, va explicar que aquesta suspensió afecta “única i exclusivament al trasllat voluntari de funcionaris de l’Agència Estatal al cos d’inspectors de l’Agència Tributària Catalana”

Altres punts que es van tractar són els següents:

Pel que fa al punt inicial, es van aprovar per unanimitat les actes dels plens dels dies 23 de juliol i 1 de setembre de 2015.

Quant a l’elecció de festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2016, aquest punt es va aprovar per unanimitat. El 27 de juny i el 31 d’octubre de l’any vinent seran festius a la nostra població.

Pel que fa a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut, aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, excepte Ciutadans, que va abstenir-se. L’advocada Maria del Mar Mairal Garcia serà qui ocuparà aquest càrrec.
Va ser rebutjada la moció del grup municipal de Ciutadans per instar al govern local a la verificació del compliment de la legalitat de les pancartes o altres suports publicitaris o informatius col•locats per entitats o societats privades a la façana de l’edifici de l’Ajuntament. En concret, la moció al•ludia a la pancarta col•locada a la façana de la Casa Consistorial, referida al compte enrere de les eleccions del 27-S, penjada per l’Assemblea Nacional Catalana de Vilassar de Mar, i demanava al govern que verifiqués si compleix amb els requeriments legals, si disposa de la corresponent llicència i si per a la seva col•locació s’ha complert amb les exigències i obligacions que es preveuen a la normativa per a l’atorgament de la llicència o autorització. Hi van votar a favor de la moció Ciutadans, PSC i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede, CiU es va abstenir i van votar-hi en contra ERC-Vilassar de Mar Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i Babord.

Va ser rebutjada la moció del grup municipal de Ciutadans per instar al govern local al compliment efectiu de la llei 39/81 perquè les banderes que són oficials onegin en tot moment a l’edifici de l’Ajuntament. La moció demanava al govern local la col•locació a l’edifici de l’Ajuntament, “al costat de la bandera catalana existent, la resta de banderes oficials, com són l’espanyola i l’europea , d’acord amb la normativa vigent”, i que si alguna de les banderes ha de ser retirada per raó de fer-li manteniment, “es disposi d’una segona unitat que reemplaci a la necessitada de manteniment”. Van votar-hi a favor de la moció Ciutadans i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede, es va abstenir el PSC i van votar-hi en contra ERC-Vilassar de Mar Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU i Babord.
Va ser rebutjada la moció del grup municipal de Ciutadans per instar al govern local a que retiri les banderes o banderoles denominades “estelades” que se situen en elements de mobiliari o infraestructures urbanes que no disposin de llicència municipal. La moció assenyalava que l’estelada no és una bandera oficial i que la instal•lació “d’aquest tipus de banderes o banderoles està regulada per l’ordenança municipal reguladora d’activitats i instal•lacions publicitàries” i afegia que, per tant, la seva col•locació “requereix de la preceptiva llicència municipal”. Van votar-hi a favor de la moció Ciutadans, Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i el PSC, es va abstenir CiU, i van votar-hi en contra ERC-Vilassar de Mar Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i Babord.

Va ser aprovada la moció del grup municipal de Babord-CUP-Poble Actiu de rebuig a l’acord comercial d’”Associació Transatlàntica per al comerç i la inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP). La moció assenyalava que aquest acord “va molt mes enllà del comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible” que afectarà àmbits com “la salut, alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa”, amb regulacions que afectaran els drets de la ciutadania. La moció proposava declarar Vilassar de Mar municipi insubmís a l’Associació Transatlàntica per al comerç i la inversió (TTIP), i la defensa dels serveis públics bàsics per a la distribució de la riquesa i la justícia social. Van votar-hi a favor de la moció Babord, ERC-Vilassar de Mar Diu Sí i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede, es van abstenir CiU i Gent per Vilassar de Mar, i van votar-hi en contra Ciutadans i PSC.

Es va retirar, per acord de totes les formacions polítiques, de la sessió plenària la ratificació del decret d’alcaldia de suport a l’ acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, amb l’objectiu de poder tractar amb més profunditat aquesta qüestió entre totes les formacions i mirar d’arribar a un document de consens.

Relacionat amb el contingut d’aquest decret, Babord va retirar la moció d’urgència que havia entrat per tractar en aquest ple per ampliar l’àmbit d’acció de les mesures que proposava el decret d’alcaldia, amb l’objectiu també de poder tractar amb més profunditat aquesta qüestió amb les altres formacions polítiques i mirar d’arribar a un consens.

A continuació es va donar compte dels decrets d’alcaldia i finalment es va donar pas a la secció de precs i preguntes, on van intervenir les formacions polítiques de l’oposició i seguidament algunes persones del públic assistent.

L’espai informatiu ”Crònica” recull aquest divendres la valoració global sobre els principals punts d’aquesta sessió plenària de govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 16’30 i 19’30 i a través de podcast en aquesta mateixa pàgina.

Leave a Reply