Vilassar de Mar ha entrat en la nova fase de la represa

Des del 19 de juny, Vilassar de Mar i tot Catalunya han entrat en la fase de la represa. La distància de seguretat (1,5 metres), l’ús de mascareta i la higiene de mans són la clau per evitar la propagació de la Covid-19.

Què es pot fer durant aquesta etapa? La Generalitat ha publicat que aquesta nova etapa implica que la ciutadania ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d’adoptar les següents mesures de bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

  • Higiene freqüent de mans.
  • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
  • Manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
  • Distància física interpersonal de seguretat.
  • Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
  • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
  • Ventilació correcta dels espais tancats.
  • Neteja i desinfecció de les superfícies.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.Podeu consultar-ho tot en detall al web de la Generalitat: https://web.gencat.cat/ca/activem/etapa-de-represa/