Des del 20 juny, reoberts els parcs infantils, les pistes esportives a l’aire lliure i les fonts

Amb l’entrada en vigor de la fase de represa, l’Ajuntament de Vilassar de Mar reobre, des de dissabte 20 de juny, diferents instal·lacions que fins ara es mantenien tancades. Es tracta dels parcs infantils i les pistes esportives a l’aire lliure. Prèviament, aquest divendres passat s’ha efectuat la neteja i revisió d’aquests espais. També des del 20 de juny s’han reobert les fonts públiques.

Com a norma general es recorda que cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres, rentar-se les mans sovint i evitar aglomeracions. Lús de mascareta és obligatori en les persones de 6 anys en endavant, a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’1,5 m. L’obligació de portar mascareta no serà exigible per a les persones amb algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure.