Vilassar de Mar arriba als 21.035 habitants

La població oficial de Vilassar de Mar publicada per l’IDESCAT el 30 de desembre de 2020 és de 21.035 habitants, dels quals 10.186 són homes i 10.849 són dones. Això vol dir 198 habitants més que un any abans, xifra que representa un increment del 0’95%.

En el cas del Maresme, la població oficial és de 458.626 habitants. És una xifra basada en les revisions dels padrons municipals referides a 1 de gener de 2020 i es continua caracteritzant, tal i com recull l’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, per una distribució equitativa per sexes, si bé amb un lleuger predomini de les dones. El 50,6% de les persones de la comarca són dones i el 49,4% són homes.

La comarca ha sumat en un any 5.936 persones que en termes percentuals representa un creixement demogràfic relatiu de l’1,31%, lleugerament inferior a la mitjana catalana que se situa en l’1,37%. De fet, el Maresme ocupa el lloc 15è en el darrer rànquing d’augments poblacionals.

Aquestes variacions continuen mantenint el Maresme com la quarta comarca catalana que concentra més població sent el seu pes demogràfic del 5,89%. La superen el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

Les xifres de població per municipis indiquen que el nombre d’habitants ha augmentat en 28 dels 30 municipis de la comarca. Ha baixat lleugerament a Cabrils (-0,09%) i a Premià de Dalt (-0,07%). En canvi, en termes relatius, els creixements més intensos s’han produït a Dosrius (3,12%), Santa Susanna (2,96%) i Pineda de Mar (2,61%). I els més discrets a Vilassar de Dalt (0,32%), Teià (0,47%) i Argentona (0,67%).

La meitat de la població maresmenca es concentra en els 5 municipis que superen els 20.000 habitants. Per tant, el pes poblacional dels municipis en el context de la pròpia comarca, si bé Mataró segueix concentrant el major gruix, amb un 28,27%, el seu pes minva, un any més, respecte de l’any anterior. Premià de Mar concentra el 6,22% de la població comarcal, un 6,10% Pineda de Mar, un 5,20% el Masnou i un 4,59% Vilassar de Mar. Aquest cinc municipis concentren la meitat de la població de la comarca (50,38%).