S’ha iniciat la fase zero del procés de desescalada

La fase zero del pla de desescalada ha començat aquest passat dilluns 4 de maig amb noves mesures. Des d’ara poden obrir els comerços que tinguin menys de 400 m2, sigui botigues o serveis. Els restaurants i bars poden obrir per preparar menjar i que els clients el vagin a buscar. També des del passat 4 de maig és obligatori portar mascareta al transport públic. El locals comercials minoristes que fins ara estaven oberts poden continuar oberts amb les mateixes condicions que tenien però aplicant les mesures de seguretat i higiene de l’article 3 de l’ordre ministerial SND/388/2020, de 3 de maig.

PETIT COMERÇ I SERVEIS PROFESSIONALS DE FINS A 400 m2

Poden reobrir els locals de comerços minoristes i d’activitats de serveis professionals de fins a 400 m2 amb estrictes mesures de seguretat (s’inclou també a les botigues de roba/calçat, perruqueries i centres d’estètica). Principals mesures:

 • Ho han de fer amb cita prèvia i amb un únic client per cada treballador. Sense habilitar sales d’espera dins del local.
 • En els establiments en els que sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà de senyalitzar-se de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 m entre clients, amb marques al terra o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador. 
 • L’atenció s’haurà de fer amb mesures estrictes: dues neteges diàries a fons, una d’elles a l’hora de tancar amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents.
 • Han de tenir un torn només per atendre la gent gran, coincidint amb les seves franges per sortir al carrer (franja horària: de 10 a 12 h i de 19 a 20 h)
 • Garantir l’atenció individualitzada al client respectant la separació interpersonal d’almenys 1 metre quan es compti amb elements de protecció (mascaretes) o barreres (pantalles), o d’aproximadament 2 metres sense aquests elements.
 • La roba que facin servir els dependents o treballadors dels comerços també s’haurà de rentar diàriament a cicles entre 60-90º.
 • En cas de les botigues de roba i calçat, hauran de netejar l’emprovador després de cada ús i les peces descartades s’hauran de desinfectar abans de torna-les a posar als prestatges.
 • Les compres només es poden fer al mateix municipi i només s’autoritza el desplaçament a un altre poble o ciutat si ningú ens ho ven al lloc on vivim.
 • Es permeten sistemes de recollida en el local dels productes adquirits sempre i quan es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o al seu accés.
 • Han de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics a l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
 •  
 • Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en establiments físics (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya): Consulteu la guia

PERRUQUERIES, CENTRES D’ESTÈTICA O CENTRES DE FISIOTERAPIA

 • En els serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioterapia s’ha d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com el client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de 2 metres entre un client i un altre. 
 • Guia de recomanacions higiènico-sanitàries per a salons de perruqueria (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya): Consulteu la guia

SERVEIS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

Les activitats d’hostaleria i restauració poden realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, i es tindran en compte les condicions següents:

 • Queda prohibit el consum a l’interior.
 • En els serveis d’entrega a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents u altres col·lectius vulnerables.
 • En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de fer la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida, evitant aglomeracions en les immediacions de l’establiment.
 • L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i el pagament. Caldrà garantir-se la deguda separació física, o quan això no sigui possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares.
 • Els establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i procedir a la seva posterior recollida.
 • Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.
 • Tots els treballadors han de comptar amb equips de protecció individual, almenys compostos per mascaretes, i disposar permanentment en el lloc de treball de gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans.
 • A l’entrada de l’establiment s’han de posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics.
 • A la sortida, posar papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades d’una bossa d’escombraries.
 • El temps de permanència en els establiments serà l’estrictament neessari per a la recollida de les comandes. 

 Preguntes freqüents (FAQs) de Protecció Civil sobre la reobertura d’aquests establiments

Per més informació, consulteu tots els detalls al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

MOBILITAT

 • Ús obligatori de mascareta en tots els transports públics.
 • També per als usuaris dels transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor.
 • Els treballadors dels serveis de transport han de tenir mascaretes i solucions hidroalcohòliques per higiene de mans freqüent.
 • En els autobusos no es pot seure a la filera de darrera del conductor i el nombre màxim de persones és el 50% de la capacitat dels seients i, com a màxim 2 persones per m2 en els espais per anar dret.
 • En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, poden desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin màscares i respectin la màxima distància possible entre els ocupants.

Per a més informació, consulteu tots els detalls al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf 

OBRES EN EDIFICIS HABITATS

Es modifica l’Ordre SND/340/2020 de 12 d’abril, pel que fa a les obres en edificis amb veïns. Es modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 de abril, amb l’objecte d’incloure, dins de les obres exceptuades de la suspensió, les que es realitzen en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquesta Ordre. També es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització d’operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per fer les obres. 

Per a més informació, consulteu tots els detalls al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf