Resum del ple ordinari de dijous 18 de febrer

Plaça de l'AjuntamentLa sessió plenària ordinària del mes de febrer, celebrada el dia 18, va començar amb el condol de l’Ajuntament per la mort de Muriel Casals. L’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, va expressar el condol per la mort de la diputada del Parlament de Catalunya i expresidenta d’Òmnium Cultural, de la qual va destacar la seva constància, serenor, coratge, diàleg i compromís en la defensa de la llengua, la cultura catalana i la llibertat de Catalunya.

A continuació, va començar l’aprovació dels punts de l’ordre del dia. En primer lloc, es van aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions plenàries anteriors dels dies 17 i 28 de desembre i del 21 de gener. Seguidament es va aprovar iniciar els tràmits per crear l’ordenança municipal de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’aquesta ordenança. L’objectiu, disposar d’un marc normatiu per tal de regular la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la relació de la ciutadania i l’ens municipal. La Comissió d’Estudi serà l’encarregada de presentar un avantprojecte d’ordenança, per al seu debat i votació, en un termini màxim de tres mesos. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord, que es va abstenir entre d’altres coses perquè a la comissió es faci servir el vot ponderat. Seguidament van començar les mocions. La primera, la presentada pel grup municipal del PSC, de suport a la demanda de l’AMPA de l’institut Pere Ribot de manifestar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el rebuig de l’Ajuntament a la incorporació a l’institut d’una 4a línia d’ESO al llarg de tres cursos que impliqui la instal·lació de barracons i la massificació del centre. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va demanar a més obrir una comissió urgent per atendre el que vindrà després de la preinscripció. C’s va acusar al govern de manca de lideratge envers aquesta problemàtica. Des de Babord es va criticar la manca de dades i d’informació tècnica i pedagògica sobre la necessitat d’una nova línia d’ESO a Vilassar de Mar i va instar a que no s’esperi al final de les preinscripcions per treballar i que es comenci a pensar ja en una solució. Des de Gent per Vilassar de Mar van fer èmfasi en què no han d’haver colors polítics en el tema de l’educació i que en aquest tema han d’anar tots a una. Des de CiU es va compartir la crítica de C’s de falta de lideratge del govern i també es va defensar que no es vol massificació a cap centre. Des d’ERC-VdM diu Sí, el seu portaveu va rebutjar les crítiques de falta de lideratge explicant que des del govern s’ha tingut una relació i comunicació constant amb les Ampes i el Departament d’Ensenyament i va demanar que no s’utilitzi aquest tema per treure rèdit polític.

La segona moció la va presentar el grup de Ciutadans per instar a l’alcalde i al govern local a complir amb les obligacions derivades del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i perquè consideri les indicacions realitzades pel secretari municipal en els seus informes jurídics. L’objectiu de la moció era que es retiressin les banderes, banderoles o pancartes, que no tinguin la corresponent llicència municipal, i estiguin instal·lades en fanals o qualsevol altre element del mobiliari urbà. Segons el portaveu de C’s, Juan Díaz, “la moció no es fa només per les estelades que estan als fanals sinó per evitar que el govern apliqui la llei amb arbitrarietat”. La moció va quedar rebutjada amb 10 vots en contra (5 d’ERC-VdM diu Sí, 4 de Babord, 1 VdM sí que pot/sí puede), 3 abstencions (1 del PSC i 2 de Gent per VdM) i 8 vots a favor (2 de C’s, 5 de CiU i 1 del PSC).

Posteriorment CiU va presentar dues mocions, la primera pel foment de l’ocupació i d’ajuda a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, establint una convocatòria de subvencions per a les persones que vulguin posar en marxa una activitat econòmica a Vilassar de Mar. La moció va quedar rebutjada amb els vots en contra d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i Babord, l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i els vots a favor de CiU, PSC i C’s. Des de les formacions que van votar en contra es va demanar al grup proposant de la moció que la retirés amb el compromís de presentar-la de nou al ple de març amb una proposta més treballada i consensuada i dotant-la de garanties econòmiques i jurídiques, una demanda que no va acceptar CiU, que va criticar la que van anomenar poca acció del govern en els plenaris. La segona moció del grup municipal de CiU, amb el suport del PSC, era per rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat pel Consell de Ministres espanyol el 8 de gener de 2016 i donar suport a la Plataforma de Defensa de l’Ebre i a les entitats socials que estan reclamant la supervivència no només de l’entorn en el que viuen sinó també de les seves economies. La moció es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de C’s, que es va abstenir.

La darrera moció, presentada per urgència, la va portar el grup municipal de Babord-CUP-PA en suport a les persones afectades de síndromes de sensibilització central. La moció reclama, entre d’altres qüestions, crear i desenvolupar un programa de suport específic per a aquestes persones realitzant un cens de les persones afectades a Vilassar de Mar, objectivant quina és la seva situació i quines són les seves necessitats; elaborar un protocol d’actuació que contempli totes les mesures preventives necessàries davant de qualsevol intervenció a la via pública que pugui afectar directa o indirectament la salut d’aquestes persones; així com reduir el màxim possible l’ús de pesticides en les actuacions municipals. La moció va quedar aprovada per unanimitat.

 

A la segona part del ple de control i seguiment de la gestió, es va produir un altre dels moments emotius del ple amb el comiat de la regidora Zenaida Serrano, del grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, que renuncia al càrrec per motius personals en no poder compaginar la seva vida laboral amb les hores que voldria dedicar a la política. La resta de regidors i regidores van destacar la seva senzillesa, humilitat i la seva vàlua com a persona.

Seguidament, l’alcalde va donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents i el regidor d’Hisenda va explicar que actualment l’Ajuntament paga a 62 dies. També es va donar compte del seguiment 4rt trimestre 2015 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Segons el regidor d’Hisenda el deute viu estaria entre el 109 i el 111%.

Pel que fa als precs i preguntes, des del PSC es va fer un prec per a la creació d’una taula d’ocupació i una altra del projecte educatiu al poble, i que es convoqui el consell consultiu de mitjans; des de C’s es va fer un prec a l’alcalde perquè no faci judicis de valor respecte les intervencions dels regidors de l’oposició, des de CiU es van interessar, entre d’altres temes, per com estan les obres del Museu Monjo i l’Escola Nàutica. Per part del públic va parlar el president de l’AMPA de l’institut Vilatzara que va agrair als grups municipals que s’havien interessat per l’opinió de l’AMPA sobre la 9a línia a 1r d’ESO i va explicar que la posició de l’AMPA d’aquest centre és acatar la resolució que prengui el Departament d’Ensenyament de la Generalitat amb la confiança que, sigui quina sigui la opció final, els alumnes de Vilassar de Mar tindran una educació de qualitat garantida en qualsevol dels dos centres de secundària

L’espai informatiu ”Crònica” recull aquest divendres la valoració d’aquesta sessió plenària de govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30 i es pot escoltar en diferit a través de podscat en aquesta mateixa pàgina.

 

Leave a Reply