Presentat el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament

 

Establir mecanismes de participació política que impliquin la ciutadania en la vida col·lectiva i en els assumptes públics: aquest és el principal objectiu del nou Reglament de Participació Ciutadana, que es va presentar ahir dimecres al vespre a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, en un acte que va comptar amb la presència de representants de tots els grups municipals.  Aquest reglament és, de fet, resultat del treball conjunt de tots els grups municipals del nostre poble i fa realitat la voluntat comuna d’oferir noves eines perquè la ciutadania pugui participar més activament en els àmbits de decisió municipal.

“Ara ens toca impulsar i desenvolupar aquests mecanismes i veure com podem fer que la ciutadania se senti interpel·lada”, va afirmar Marta Rovira, regidora de Participació Ciutadana, durant la presentació. I és que, durant una mica més de dos anys, representants de tots els grups van debatre i van posar-se sobre quins serien els mecanismes més adients per aconseguir una major participació ciutadana en l’àmbit de decisió municipal. No ho van fer sols. Van comptar amb la col·laboració de diversos professionals i de la mateixa ciutadania de Vilassar de Mar, que va ser consultada mitjançant una àmplia enquesta, en la qual van participar més de 400 persones. “Les conclusions d’aquesta enquesta i la visió del personal de l’Ajuntament són les dues visions que nosaltres vam incorporar en l’elaboració d’aquest reglament”, va explicar Oriol Agulló, en representació de Raons, l’empresa que va ajudar en la redacció del Reglament de Participació Ciutadana.

Aquest reglament recorda els 13 drets que assisteixen la ciutadania pel que fa a la participació (dret a la informació, dret a la consulta ciutadana i dret a utilitzar espais públics de reunió i trobada, entre altres) i detalla les vies que té per defensar-los i protegir-los (l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, les queixes i reclamacions municipals o la Sindicatura de Greuges, entre elles). Així mateix, defineix que el Consell de la Vila i els Consells Sectorials o Territorials seran els òrgans formals de participació.

Segons van explicar Àngel Font (ERC-GentxVdM) i Javi Martín (Junts VdM), el Consell de la Vila serà el màxim òrgan consultiu de participació i deliberació ciutadana i permetrà, entre altres funcions, participar en plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, suggeriments i propostes i crear i fomentar procediments de participació, amb possibilitat de generar actuacions públiques, que també serveixin per estimular l’associacionisme.

Vinculats a un tema en concret o a una part delimitada del municipi, els Consells Sectorials o Territorials, per la seva banda, han de contribuir a fer seguiment de l’acció de govern i a deliberacions democràtiques en àmbits de més proximitat.

Elena López, en representació de Babord, va destacar que la Reunió del Poble i el Sondeig d’Opinió, triats com els instruments per impulsar la participació ciutadana, van ser els preferits i més valorats per la ciutadania en l’enquesta feta per la comissió per elaborar el reglament. La Reunió del Poble, que haurà de ser convocada per l’alcaldessa o l’alcalde, almenys, un cop a l’any, ha de servir, entre altres coses, perquè el Govern faci un repàs de les polítiques impulsades per l’Ajuntament i de les actuacions que hi hagi previst executar aquell any. El Sondeig d’Opinió es limitarà als assumptes de competència municipal i caràcter local que siguin rellevants per als interessos de la ciutadania.

Manel Balaguer, en representació del PSC, i Juan Díaz, en la de Ciutadans, van fer un repàs dels mecanismes de participació que ofereix el reglament, entre els quals hi ha la consulta popular via referèndum, la consulta popular no referendària, el dret de petició i la iniciativa popular. Com la resta de ponents, Balaguer i Díaz van celebrar que Vilassar de Mar s’afegeixi als municipis que han optat per dotar la ciutadania de més eines perquè participi en tots els assumptes que afecten el poble, així com la bona feina feta per tots els integrants de la comissió i el grau de consens que es va trobar entre tots els grups municipals per elaborar el reglament que es va presentar ahir i es va aprovar el passat mes d’abril. També va haver-hi unanimitat a l’hora de recordar i agrair la feina feta per Montse Gual, la regidora de Participació Ciutadana que va posar en marxa l’elaboració d’aquest reglament i que va abandonar el seu càrrec el setembre passat.

“Aquest reglament és un repte perquè implica un canvi de filosofia i de sistema perquè puguem tenir més capacitat de rendiment de comptes”, va concloure Marta Rovira, la seva successora en el càrrec. “A cinc mesos de les eleccions municipals, és cert que alguns canvis no els podrem fer ara, però sí que hauríem de posar les bases per fer-los més endavant”, va afegir la regidora, en resposta a una de les preguntes que va formular el públic que va assistir a la presentació.

El contingut íntegre del Reglament de Participació es pot consultar aquí. L’Ajuntament també ha editat una guia de lectura fàcil per explicar a la ciutadania com utilitzar els canals de participació previstos en el Reglament de participació ciutadana. La pots consultar aquí.