Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal

La preinscripció a l’Escola Bressol Municipal per al curs 2019-2020 serà del 13 al 24 de maig. L’escola comptarà amb 107 places lliures de les 246 que té l’escola, ja que les restants són ocupades per infants que ja han estat escolaritzats aquest curs. L’oferta orientativa de les places vacants es distribuirà de la següent forma: 24 per a lactants, 54 per a infants d’1 a 2 anys i 29 per a infants de 2 a 3 anys. L’oferta final i distribució entre els dos edificis dependrà de la demanda que hi hagi.

En el moment de presentar la preinscripció, les famílies hauran d’escollir l’edifici (av. Montevideo, 217 o av. Eduard Ferrés, 168) on volen que vagi el seu fill/a. Les sol·licituds es baremaran un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds (els criteris es poden consultar al propi centre). Totes les que estiguin empatades s’ordenaran alfabèticament i enumeraran correlativament. Per determinar el número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds empatades es farà un sorteig en el pati de l’escola el dia 11 de juny a les 18 hores. Després de publicar la relació definitiva, s’adjudicarà la plaça en el lloc sol·licitat (per rigorós ordre segons punts i sorteig) mentre hi hagi plaça disponible, o passaran a l’altre edifici. La resta quedarà en llista d’espera. Durant el període de preinscripció es podrà canviar el lloc sol·licitat, però no un cop adjudicada la plaça.

Pel que fa a la publicació llistes amb puntuació provisional, es realitzarà el 4 de juny El termini de reclamacions anirà del 5 a l’11 de juny. Quant a la publicació de llistes d’admesos, es farà el 18 de juny. La matriculació serà del 19 al 26 de juny