Oberta la preinscripció a l’Escola d’Adults Municipal “Els Ametllers”

Fins el dimarts 25 de juny és obert el termini de preinscripció a l’oferta formativa de l’escola municipal d’adults Els Ametllers, de Vilassar de Mar, per al pròxim curs 2019-2020. L’horari per realitzar la preinscripció és, fins al 21 de juny de 4 de la tarda a 8 del vespre, i el 25 de juny de 10 del matí a 2 de la tarda. (93 759 36 94). Tots els cursos es faran preferentment a la tarda, no obstant en funció de l’organització algun curs es podría fer al matí. Cal recordar que l’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits. Pel que fa a la matrícula, per als alumnes amb preinscripció serà del 4 al 6 de setembre, i per als alumnes sense preinscripció, a partir del 9 de setembre fins a omplir grups.. L’horari de matriculació serà de 4 a 9 del vespre.

L’oferta formativa està formada per aquests cursos:

-Alfabetització, neolectors i Cultura General . El primer nivell té com a finalitat iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul, el segon nivell millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals, i el tercer nivel donar a conèixer a la gent gran els trets bàsics de la cultura. La lengua vehicular es el català. Tots tres són anuals.

-Graduat en Educació Secundària . Es tracta d’un curs anual organitzat per trimestres, de 17 hores setmanals. Aquest curs és per a obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària, equivalent a l’ESO.

-Curs de preparació a la prova d’accés a un Cicle formatiu Grau Mitjà . Aquest curs, de 330 hores, es realitza des de setembre a maig i està condicionat a les dates de l’examen. L’objectiu és superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Mitjà.

-Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior . Consta de 390 hores i es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. L’objectiu és a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior.

– Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys. Curs de 7 hores setmanals, que es realitza de setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.

-Mòdul quadrimestral d’informàtica. Es realitzarà dos dies a la setmana. Inclou des de cursos d’iniciació en el maneig de l’ordinador fins a un nivell d’usuari autònom amb diferents mòduls especialitzats (sistema operatiu, correu electrònic, edició de textos i imatges, xarxes socials…).

-Cursos d’anglès -nivell I, II i III. Es porten a terme dos dies a la setmana. Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Es tracta de cursos anuals.

-Cursos d’acollida de català i castellà per a persones nouvingudes . Es tracta de cursos quadrimestrals , de tres hores a la setmana, adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana o que necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana.

-Taller de lectura. Es porta a terme una hora a la setmana cada quinze dies, per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.

-Speaking, listening, reading and comprehension. Curs d’un dia a la semana destinat a fomentar els espais de conversa, lectura i comprensió de textos en aglès. Per a poder accedir, s’ha d’haver cursat anglès III o superar una prova d’accés