Les minideixalleries urbanes des del 2011 ja han recollit més de 6.000 kg de residus especials d’àmbit domèstic

Des de desembre de 2010, l’Ajuntament de Vilassar de Mar i l’empresa Blipvert SL tenen un conveni de col·laboració per a la recollida selectiva de petits residus especials d’ús domèstic mitjançant 5 minideixalleries ubicades al terme municipal. Des d’aleshores i fins el març de 2017 s’han recollit 6.037 kg, dels quals l’any passat va ser la xifra més alta amb 1.255 kg recollits. Gràcies a aquestes minideixalleries es recullen de manera selectiva bombetes, bombetes de baix consum, CDs i DVDs, cartutxos d’impressora, residus d’aparells elèctrics (RAEE), i piles i bateries de mòbils. Aquest servei de recollida, pròxim al ciutadà, facilita el reciclatge d’aquests residus i l’empresa Blipvert s’encarrega, de forma gratuïta, de la recollida dels residus, el seu transport a reciclatge i la neteja de les instal·lacions.

Les minideixalleries estan instal·lades als següents punts:
1. Carrer Maria Vidal, 202.
2. Carrer Sant Jaume, 24.
3. Avinguda Carles III, 81.
4. Carrer Narcís Monturiol, 79-81 (Plaça Andreu Teixidó).
5. Carrer Sant Josep, 73 (Plaça Vicenç Casanovas).

Cliqueu aquí per veure quadre del material recollit anualment a les minideixalleries des de 2011 fins al passat mes de març de 2017:

Quadre del material recollit anualment a les minideixalleries des del 2011 fins març 2017: