L’Ajuntament rehabilita el col·lector del carrer Manuel Roca

 

S’inicien aquest dilluns les obres de rehabilitació del col·lector del clavegueram del tram del carrer Manuel Roca ubicat entre l’avinguda Montevideo i la Riera d’en Cintet. L’Ajuntament, arran de l’enfonsament puntual produït fa uns anys al col·lector del carrer Manuel Roca amb avinguda Montevideo, va fer la inspecció a tota la canonada i es va determinar la necessitat de fer una renovació de tot el tram per evitar futurs col·lapses estructurals de la canalització de PVC existent.

El projecte de l’obra contempla dues fases.

A la primera fase, del 28 de novembre i previsió d’acabament el 23 de desembre, es realitzarà la renovació dels trams de la xarxa de clavegueram que no poden ser reparats per mitjans robotitzats. Aquestes actuacions requeriran de l’obertura de rases de fondàries entre els 3 i 4 metres.

A la segona fase, es durà a terme la renovació de la resta del col·lector, mitjançant la disposició d’una mànega de polièster reforçat amb fibra de vidre curada in situ mitjançant llum ultraviolada.

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Aquatec, proyectos para el sector del agua SAU, per un import de 117.128 euros (IVA inclòs).

Durant la fase 1 es preveuen les següents afectacions al trànsit:

  • Tall del carrer Manel Roca amb av. Montevideo: del 28/11/2022 al 23/12/2022. S’habilita Manel Roca entre ctra. Cabrils i Montevideo en doble sentit per permetre l’entrada dels veïns als guals.
  • Tall del carrer Sant Oleguer: del 12/12/2022 al 23/12/2022. S’habilitarà en doble sentit de circulació la Riera d’en Cintet des de Lluís Jover i del carrer Sant Oleguer per permetre l’entrada dels veïns als guals.
  • Tall del carrer Nou: del 12/12/2022 al 23/12/2022. S’habilitarà en doble sentit de circulació el carrer Marina i el carrer Nou per permetre l’entrada dels veïns als guals.
  • Canvi itinerari línia bus C13: del 12/12/2022 al 23/12/2022.