Obres de rehabilitació del col·lector de Manuel Roca entre Sant Oleguer i carrer Nou

 

Aquest dimecres 14 de desembre començaran les obres de rehabilitació del col·lector del clavegueram del carrer Manuel Roca, entre el carrer Sant Oleguer i el carrer Nou. Aquests treballs són la continuació dels ja fets al mateix carrer Manuel Roca, entre l’avinguda Montevideo i Sant Oleguer, i s’inclouen en la primera fase del projecte, que es va iniciar el passat 28 de novembre.

Aquestes obres tindran afectacions sobre el trànsit (vegeu el detall més avall), sobre l’itinerari de la línia de bus C13 i implicaran el tancament provisional de l’illa de contenidors soterrats a Manuel Roca amb carrer Nou. Per minimitzar les molèsties d’aquest tancament, s’habilitaran dues illes provisionals de contenidors al carrer Nou i es reforçarà l’illa del carrer Manuel Roca.

En aquesta primera fase, es procedeix a la renovació dels trams de la xarxa de clavegueram que no poden ser reparats per mitjans robotitzats. Aquestes actuacions requereixen l’obertura de rases de fondàries d’entre tres i quatre metres.

Arran de l’enfonsament puntual produït fa uns anys al col·lector del carrer Manuel Roca amb avinguda Montevideo, l’Ajuntament va inspeccionar tota la canonada i es va determinar la necessitat de fer una renovació de tot el tram per evitar futurs col·lapses estructurals de la canalització de PVC existent.

A la segona fase, es durà a terme la renovació de la resta del col·lector, mitjançant la disposició d’una mànega de polièster reforçat amb fibra de vidre curada in situ mitjançant llum ultraviolada.

L’obra, adjudicada a l’empresa Aquatec proyectos para el sector del agua SAU, té un pressupost de 117.128 euros (IVA inclòs).

A continuació, detallem les afectacions al trànsit d’aquestes obres:

  • Tall del carrer Sant Oleguer: del 14/12/2022 al 23/12/2022. S’habilitarà en doble sentit de circulació la Riera d’en Cintet des de Lluís Jover i del carrer Sant Oleguer per permetre l’entrada dels veïns als guals.
  • Tall del carrer Nou: del 14/12/2022 al 23/12/2022. S’habilitarà en doble sentit de circulació el carrer Marina i el carrer Nou per permetre l’entrada dels veïns als guals.
  • Canvi itinerari línia bus C13: del 14/12/2022 al 23/12/2022.