L’Ajuntament demana l’opinió dels joves per fer el nou Pla local de Joventut

La Regidoria de Joventut està duent a terme la diagnosi i el procés participatiu del que serà el Pla local de Joventut 2017-2020. Els joves d’entre 16 i 30 anys poden participar en l’enquesta que es troba al web de l’Ajuntament, per tal de conèixer les seves necessitats, demandes, suggeriments o inquietuds.

El Pla local de Joventut serà la guia que marcarà el camí de les polítiques dedicades al jovent del municipi durant els propers tres anys. L’elaboració del pla consta de quatre fases. Les dues primeres són de diagnosi, la primera amb una diagnosi interna en la qual es fa una anàlisi de la realitat juvenil del municipi així com de les polítiques de joventut presents fins al moment a partir de reunions de treball i de l’estudi de les fonts i dades, i la segona, que inclou un procés de participació per tal d’obtenir informació directa dels propis joves. En la tercera fase es dissenyaran les línies estratègiques i accions a partir de les conclusions extretes de la diagnosi interna i externa i a la quarta fase es farà la redacció del Pla.

La intenció del govern és que el nou Pla es pugui aprovar per ple abans que acabi l’any en curs. Actualment està prorrogat el Pla local de Joventut 2012-2016.