L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha promulgat un ban amb les mesures a prendre en els passejos i la pràctica esportiva, amb motiu de la Covid-19

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha promulgat un ban amb les mesures a prendre en els passejos i la pràctica esportiva, amb motiu de la Covid-19. El ban conté aquests apartats: activitat física esportiva individual; passeig per als majors de 14 anys; passeig per als menors de 14 anys; passeig de persones dependents i majors de 70 anys; passeig amb gossos; condicions generals dels passejos i l’activitat física esportiva individual; condicions d’accés al passeig Marítim; condicions d’accés a la platja (sorra i aigua) i recomanacions generals.

Des de l’Ajuntament recorden que encara estem en estat d’alarma i que cal seguir les normes per evitar el contagi i la propagació del coronavirus.

Aquestes són les mesures que s’han de prendre en els passejos i pràctica esportiva:

1. Activitat física esportiva individual

 • Les persones de 14 anys en endavant, podran circular per les vies o espais d’ús públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, per a la pràctica d’activitats físiques individuals.
 • Està permesa la pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte amb tercers.
 • Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries de 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores.
 • La pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte només es podrà realitzar de manera individual. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho per una persona convivent, una persona emprada de llar a càrrec o persona cuidadora habitual.
 • La pràctica no professional de qualsevol esport individual, està permesa dins del municipi sense limitació de distància del domicili.
 • S’haurà de mantenir una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres.
 • S’han d’evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguin existir aglomeracions.
 • En la mesura que sigui possible, l’activitat física ha de realitzar-se de manera continuada evitant parades innecessàries en les vies o espais d’ús públic. Quan en atenció a les condicions físiques de la persona que està realitzant l’activitat sigui necessari fer una parada en les vies o espais d’ús públic, aquesta es durà a terme pel temps estrictament necessari.
 • No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a vies o espais d’ús públic amb la finalitat de practicar l’activitat física.

2. Passeig per als majors de 14 anys

 • Les persones de 14 anys en endavant, podran circular per les vies o espais d’ús públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, per fer passejos.
 • Durant els passejos es podrà sortir acompanyat d’una sola persona convivent. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho també per una persona treballadora de la llar a càrrec o persona cuidadora habitual.
 • Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili.
 • Els passejos es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries de 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores.
 • S’haurà de mantenir una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres.

3. Passeig per als menors de 14 anys

 • Els infants menors de 14 anys podran circular per les vies o espais d’ús públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, amb una persona adulta responsable.
 • Aquesta circulació es limita a la realització d’un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 12 hores i les 19 hores.
 • El passeig diari haurà de realitzar-se com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres infants.
 • En els passejos dels infants menors de 14 anys, si l’adult que acompanya l’infant no és progenitora, tutora, curadora, acollidora o guardadora legal o de fet, haurà de comptar amb una autorització prèvia d’aquests.
 • S’haurà de mantenir una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres.

4. Passeig de persones dependents i majors de 70 anys

 • Aquelles persones que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat i les persones majors de 70 d’anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10 hores i les 12 hores i entre les 19 hores i les 20 hores.
 • Les persones majors de 70 anys podran sortir acompanyades d’una persona convivent d’entre 14 i 70 anys.
 • Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili.
 • S’haurà de mantenir una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres.

5. Passeig amb gossos

 • Les persones majors de 14 anys, podran treure a passejar el gos sense cap acompanyant. Els infants menors de 14 anys, en les franges que tenen reservades per a sortir, també podran treure a passejar el gos, però en aquest cas hauran de sortir acompanyats d’una persona adulta.
 • Les passejades han de ser curtes, només per cobrir les necessitats fisiològiques dels animals i, en cap cas, pel passeig marítim ni la platja.
 • Es manté la prohibició d’accedir als pipicans.
 • Es recorda l’obligació del compliment de l’article 17 punt f de l’Ordenança municipal que regula la tinença d’animals domèstics que disposa: “Resta prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. De manera especial, es prohibeix deixar les deposicions d’aquests animals en els parcs infantils o jardins”.

6. Condicions generals dels passejos i l’activitat física esportiva individual

 • No podran fer les activitats descrites les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.
 • No està permès accedir als espais recreatius infantils i a les instal·lacions esportives que hi ha a la via pública. De la mateixa manera no es podran fer servir les zones comunes de les comunitats de propietaris.
 • Les fonts públiques es mantenen tancades per evitar el risc de contagi per coronavirus. Seguim la recomanació del Departament de Salut de la Generalitat ja que les fonts públiques són instal·lacions on hi pot haver més contacte amb les mans i amb la boca. S’adopta aquesta mesura per evitar-hi l’accés fins al final de la crisi sanitària i l’estat d’alarma.
 • Durant els passejos, es recomana que a l’hora de circular per la via pública ho feu sempre per la vostra banda dreta. D’aquesta manera evitarem els riscos d’apropament amb altres persones que hi circulin.
 • Es recomana l’ús de les rutes saludables que tenim a Vilassar de Mar, per tal d’evitar concentracions en les vies urbanes que dificultin garantir la distància de seguretat que disposen les Ordres. Podeu consultar els seus recorreguts al web municipal http://www.vilassardemar.cat/municipi/salut/rutes-saludables i a l’App per a dispositius mòbils.
 • Cal recordar que la mesura no permet les reunions ni les trobades. En cas de trobar-se un conegut o amic o amiga s’ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres i no perllongar més de 10 minuts la conversa.

7. Condicions d’accés al passeig Marítim

 • El passeig Marítim es manté obert. 
 • Els accessos al passeig Marítim, per tal de respectar la distància de seguretat, s’habilitaran de la manera següent:

a) Pas de l’estació de Cabrera de Mar – d’entrada al passeig

b) Pas del club Nàutic – de sortida del passeig

c) Pas de la plaça Pau Vila – de sortida del passeig

d) Pas de la plaça de l’Ajuntament – d’entrada al passeig

e) Pas de l’estació de Vilassar de Mar – de sortida del passeig

f) Pas de la Ronda Vilassar – d’entrada al passeig (en aquest cas i com és l’únic pas adaptat també podrà fer-se servir de sortida).

Els passos de la Xinesca i el Mercat de Flor i Planta restaran tancats al públic ja que aquests passos no accedeixen al passeig sinó directament a la platja que estarà tancada la major part del dia.

Consulteu plànol dels accessos 

 • El trànsit pel passeig Marítim es farà de la forma següent:

a) Si es transita en direcció a Cabrera de Mar, es farà pel costat més proper al mar.

b) Si es transita en direcció a Premià de Mar, pel costat més proper a les vies del tren.

 8. Condicions d’accés a la platja (sorra i aigua)

 • Es podrà accedir a les platges exclusivament per a la pràctica esportiva individual, en les franges horàries de 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores. La resta d’hores les platges romandran tancades.
 • Per evitar riscos en la pràctica esportiva dels esports nàutics, les platges centrals (Espigó de Garbí i la compresa entre l’estació de Renfe de Vilassar de Mar i el Club Nàutic) seran d’ús exclusiu per als nedadors. D’altra banda, les platges de la zona de la Xinesca i Palomares seran d’ús exclusiu per als practicants de surf i totes les seves modalitats.
 • Només podrà fer ús de la sorra de la platja per fer alguna activitat esportiva o deixar la roba i els elements necessaris per a la pràctica esportiva.

9. Recomanacions generals

 • Es recomana l’ús correcte de mascaretes, tot i recordar que no s’han d’utilitzar per als infants de menys de 3 anys ni per a aquells infants amb problemes respiratoris.
 • Assegureu-vos que les persones que surten al carrer no tinguin cap símptoma (febre, tos, dificultat respiratòria) compatible amb la Covid-19.
 • Renteu-vos bé les mans amb sabó abans de sortir de casa i un cop hagueu tornat.
 • Al domicili eviteu l’ús de l’ascensor, preferiblement heu d’utilitzar les escales.
 • Us recomanem que en tornar a casa, guardeu les sabates per a una propera vegada i aneu el mínim per dins del domicili amb elles.
 • S’han d’evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguin existir aglomeracions.


Tota persona que contravingui aquestes normes serà objecte de denúncia per part de l’autoritat.