La Societat Anònima Municipal presenta el concurs voluntari de creditors

Ajuntament VdMDilluns 4 de gener Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA va presentar al Jutjat mercantil núm. 4 de Barcelona la sol•licitud del concurs voluntari de creditors  després que el passat 23 de setembre presentés la comunicació de preconcurs. El passat 17 de desembre, la Junta General de la SA va aprovar els comptes anuals del 2014, tràmit necessari per presentar el concurs voluntari. La SA Municipal té un endeutament bancari aproximat de 12 milions d’euros i altres deutes d’1,3 milions amb proveïdors i 2 milions amb l’Ajuntament.
Què és el concurs de creditors voluntari?
El concurs de creditors voluntari és una figura a què s’acullen les empreses quan són o estan a punt de ser insolvents, és a dir, no poden pagar els seus deutes. El concurs permet congelar el pagament dels crèdits i no implica la desaparició de l’empresa.
En el concurs voluntari el deutor manté la gestió de l’empresa en conservar les facultats d’administració sobre el seu patrimoni, tot i que la gestió pot ser intervinguda per l’administrador concursal designat.
A l’hora dels cobraments, cobren amb preferència els anomenats creditors amb privilegis: els treballadors de l’empresa, les administracions públiques i els deutors amb garanties reals, és a dir, la majoria dels bancs. Els últims a cobrar són tots els altres: els bancs que no tinguin garantia de cobrament, els proveïdors i els subministradors.

Leave a Reply