La plenària ordinària de novembre aprova dues modificacions de crèdit i en rebutja una altra

El ple ordinari de novembre, que es va celebrar aquest passat dijous 19 al vespre de manera telemàtica i que va ser retransmès per Vilassar Ràdio, va aprovar, entre altres punts, dues modificacions de crèdits, una per a cobrir les despeses generades per a fer front a les noves necessitats generades per la pandèmia de la covid-19 i l’altra per a  la nova pàgina web de l’Ajuntament i a d’altres aplicacions informàtiques. També es va aprovar  l’actualització del  reglament de funcionament de l’arxiu municipal de Vilassar de Mar Damià Bas i Macià , que s’ha adaptat a la normativa actual pel que fa a la transparència en la gestió pública i a la regulació del dret d’accés a la informació dels ciutadans. La plenària va rebutjar una modificació de crèdit d’una  partida que prové de subvencions per a la promoció de la cultura que no s’han atorgat i es volia dedicar a arreglar la coberta de l’Hotel d’entitats. A la sessió també es va donar lectura de dos manifestos, el del 25- N (Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones) i el del Dia Mundial dels Drets dels Infants

Anem a pams:

En el primer punt, es va donar lectura al manifest de tots el grups municipals de la corporació, amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. El manifest constata el creixent rebuig social cap a la violència masclista; el llarg camí que encara s’ha de recórrer per a eradicar-la; l’empitjorament de la situació de les dones que pateixen aquesta xacra en el context social generat per la pandèmia de la covid-19 i el ferm propòsit de la corporació de continuar lluitant per a combatre-la. 

A continuació, els integrants de la corporació van llegir un segon manifest per a sumar-se a la celebració avui del Dia Mundial dels Drets dels Infants. L’escrit convida a aprofitar el moment actual per a imaginar de nou el món que volem llegar als nostres infants; recorda els drets dels més menuts; proposa impulsar un pla local d’infants i adolescents per a analitzar l’impacte del coronavirus en aquest col·lectiu i promet més recursos per a les famílies més vulnerables.

El segon punt de l’ordre del dia va servir per a aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors (17-09-2020, 15-10-2020 i 5-11-2020).

En el tercer punt, es va aprovar amb 11 vots a favor, els d’Esquerra Republicana-Gent per Vilassar (ERC-Gent per VdM) i Ciutadans (Cs), i 10 abstencions, les de PSC, Babord i Junts per Catalunya, la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals per import de 439.159 euros en el pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020.

Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, aquesta quantitat servirà per a cobrir les despeses generades per la contractació de vuit auxiliars administratius, quatre tècnics, un conserge i un agent cívic per a fer front a les noves necessitats generades per la pandèmia de la covid-19.

Cs va justificar el seu vot a favor per la necessitat de “donar el millor servei possible a la ciutadania en la pitjor crisi sanitària que hem conegut”.

El PSC, que es va abstenir, va qualificar “d’acte d’improvisació” aquesta modificació i va acusar a l’equip de Govern d’aprofitar una modificació legal del Govern estatal per a poder cobrir aquestes necessitats. El seu portaveu, Quico Zamora, també va retreure a ERC-Gent per VdM “no tenir cap pla articulat per a donar resposta a les necessitats d’habitatge” ni “cap pla local de seguretat per a la pandèmia”, així com “no haver revisat en 10 anys el pla PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible)”.  

Babord, que també es va abstenir, va considerar que aquesta proposta “està en la bona línia perquè hi ha una mancança important de personal a l’Ajuntament”, però la va atribuir a “la improvisació i a que han caigut del cel diners amb els que no sabien que podíem comptar”. “No hi ha cap estratègia ni criteri de priorització per les mancances de personal. És indispensable afrontar aquest problema amb profunditat”, va afirmar Elena López.

Junts per Catalunya es va abstenir perquè “no hi ha política de recursos humans ni una planificació”. “Hi ha una pila de places sense un estudi, la majoria són estructurals i no a causa de la covid. Són necessàries, s’hauran de quedar i les estem finançant amb estalvi. Això no resol cap problema a la llarga”, va afirmar Laura Martínez.

Per part del grup municipal d’ERC-Gent per VdM, el regidor d’Hisenda va defensar que “aquest Govern ha fet el màxim que permet el capítol 1” i que, “tot i que finançar amb estalvi no és l’ideal, és un mèrit d’aquest Govern tenir estalvi i no deute com hi havia d’altres anys”.

En el quart punt, es va aprovar amb nou vots a favor d’ERC-Gent per VdM, sis abstencions de Cs i Junts per Catalunya i sis vots en contra de PSC i Babord  l’expedient núm. 32/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació de crèdits de subvencions nominatives per import de 42.000 euros en el pressupost de l’exercici de l’Ajuntament de l’any 2020.

Segons va explicar el regidor d’Hisenda, aquesta quantitat prové del crèdit ja cancel·lat de la Fundació Vilassar per a la gespa del camp de futbol i es destinarà a la nova pàgina web de l’Ajuntament i a d’altres aplicacions informàtiques. 

Tots els grups municipals van considerar “necessària” la nova web, però el PSC va votar en contra d’aquest punt “perquè es fa un canvi de cromos entre partides i es tira la pilota cap endavant sense presentar uns pressupostos que defineixin necessitats i com cobrir-les”. Babord també s’hi va oposar per a “no avalar aquesta manera de funcionar, aquesta improvisació constant i aquestes decisions arbitràries”. Junts per Catalunya, que es va abstenir com a Ciutadans, va demanar una relació de les despeses que no s’executaran aquest any, alhora que va preguntar per l’origen dels diners d’aquesta amortització i què es farà amb la gespa del camp, “que està molt malament”.

El regidor de comunicació de l’Ajuntament, Jordi Acero, va recordar que la renovació del web municipal és “una necessitat de fa tres legislatures” que no es va fe per diversos motius i va assegurar que ara és la prioritat número u per a la seva regidoria.

El cinquè punt, dedicat a la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació de crèdit de subvencions nominatives per un import de 61.600 euros en el pressupost d’aquest exercici, es va rebutjar amb els 12 vots en contra de tots el grups de l’oposició i els nou a favor d’ERC-Gent per VdM.   

Josep Solé va explicar que aquesta partida prové de subvencions per a la promoció de la cultura que no s’han atorgat i es dedicarà a arreglar la coberta de l’Hotel d’entitats.

Juan Díaz, portaveu de Ciutadans, va afirmar que “destinar diners de promoció de la cultura a arreglar la coberta d’un edifici no és fer cultura”. Quico Zamora, en representació del PSC, va denunciar “incongruències en les partides” detallades. Carles Soler, de Babord, va considerar que l’expedient està incomplet, que no explica per què les entitats no han pogut realitzar les activitats objecte de subvenció i que hi ha “una manca de bases reguladores”. Laura Martínez, de Junts per Catalunya, va criticar que  aquests diners no es destinessin a promoure d’altres activitats culturals i va acusar l’Ajuntament de “reprimir la cultura popular”.

La regidora de Cultura, Esther López, va apuntar la covid-19 com la causa de que no s’hagin dut a terme aquestes activitats culturals i va afegir: “No és perquè aquest Ajuntament no hagi volgut, és per la covid. Ja ens hagués agradat poder fer-les, però és per la salut de tots”.

En el sisè punt, es va aprovar per unanimitat refondre el text del reglament de funcionament de l’arxiu municipal de Vilassar de Mar Damià Bas i Macià. El reglament en vigor data de gener de 2010 i la nova proposta pretén adaptar-lo a la normativa actual pel que fa a la transparència en la gestió pública i a la regulació del dret d’accés a la informació dels ciutadans, entre d’altres qüestions.      

En el setè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3190/2020 al 3673/2020.

A la part de precs i preguntes:

El PSC va preguntar, entre d’altres, per les finques urbanes que s’han vist afectades per la revisió cadastral del 2016; per què no es va fraccionar el pagament de l’IBI; i va sol·licitar que es retornin els recàrrecs. També va reiterar d’altres preguntes que havia fet en plens anteriors i no han tingut encara resposta

Babord, per la seva banda, va demanar explicacions pel tancament dels parcs infantils com a mesura per a contenir la propagació del coronavirus. “Sabem que és una mesura impopular, però va ser presa pel comitè d’emergència perquè creiem que podia ajudar a la contenció del virus, com han demostrar les dades, i, econòmicament, no perjudicava ningú. La tornarem a valorar amb el nou decret”, va replicar la regidora de Salut, Núria Arasa, en representació de l’equip de Govern.

El grup municipal de Babord també va fer un prec perquè es faci més pedagogia sobre els carrils bici i el seu ús i un altre perquè es convoqui el Consell Escolar Municipal. Així mateix, va demanar difusió institucional de la campanya ‘Llogant el teu pis, guanyes’ de la Borsa de lloguer del Consell Comarcal del Maresme i va sol·licitar el detall de l’adjudicació a SUVISA, empresa amb un 30% de capital municipal, d’un contracte de serveis a l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Josep Solé, d’ERC-Gent per VdM, va assenyalar que els serveis jurídics de l’Ajuntament no van trobar cap impediment tècnic ni jurídic perquè SUVISA presti serveis d’aquesta mena a d’altres municipis.

Finalment, Junts per Catalunya va preguntar a l’equip de Govern pels seus plans respecte al llegat audiovisual del recentment finat José Vargas, ex regidor a l’Ajuntament i propietari d’un valuós arxiu audiovisual. L’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, va informar que ja va tenir una primera conversa amb la família de Vargas i amb el responsable tècnic de l’arxiu i que, al Nadal, tornarà a reunir-se amb ells per a conèixer les seves intencions i estudiar quines passes donar. Aquest grup municipal també va preguntar si hi havia prevista una desratització d’urgència, els motius pels quals alguns semàfors estan fosos i quina és la situació de les casetes de l’espigó de Garbí.

En la seva rèplica, l’equip de govern (ERC-Gent per Vilassar de Mar) va respondre que les desratitzacions estan programades i, a més, s’actua quan hi ha avisos; que la instal·lació dels semàfors és molt obsoleta i això dificulta la seva reparació i que la situació de les casetes, que depèn del Ministeri, avança lentament, però amb alguns inputs positius per a la seva salvació.  

A l’espai “Crònica” hem ofert el resum de la sessió i hem contactat amb govern i oposició per recollir el seu balanç de la sessió.