Intensíssim debat a “La tertúlia” sobre la política d’habitatge social

Vilassar Ràdio va emetre dimarts 30 d’octubre de 8 a 9 del vespre en directe l’espai de contingut polític “La tertúlia”, presentat per Jaume Cabot. L’edició va tractar monogràficament sobre la política d’habitatge social i es va centrar, sobretot, en analizar la moció que es va aprovar en el ple del passat 18 d’octubre sobre aquesta qüestió, que va presentar Babord. La moció per l’ampliació del parc d’habitatge social a Vilassar de Mar va ser aprovada amb els vots a favor de Babord, ERC-VdM diu Sí i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, les abstencions del PSC, Cs i la regidora no adscrita, i els vots en contra del Grup Municipal Demòcrata i Gent per Vilassar de Mar.

La moció inclou els següents acords, que es van analitzar en “La tertúlia”: en primer lloc, que tot nou edifici d’immobles residencials construït en sòl urbà consolidat i els sotmesos a rehabilitació integral hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre per habitatges amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social; en segon lloc, que es declari el nostre municipi àrea subjecte als drets de tanteig i retracte a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, és a dir, que davant qualsevol oferta de compra-venda d’actius immobiliaris, les parts estiguin obligades a comunicar-la a l’Ajuntament perquè aquest pugui igualar l’oferta o adquirir preferentment l’immoble, o en cas que s’hagi produït sense la pertinent comunicació es pugui retrotreu-la i adquirir la finca pel preu estipulat.

En el torn inicial, on es realitza l’exposició breu del posicionament de cada formació política: 

La regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va dir que aquesta moció no està adaptada a la realitat de Vilassar de Mar i va afegir que cal elaborar un pla d’habitatge, que determini el que es fot fer i no es pot fer, i que cal preservar el sector agrari. En relació a la mesura de la moció que assenyala que tot nou edifici d’immobles residencials construït en sòl urbà consolidat i els sotmesos a rehabilitació integral hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre per habitatges amb protecció oficial, creu que aquest percentatge “és agosarat”.

En representació de Vilassar de Mar Sí que pot sí puede, Manuela Calero va subratllar que “amb el tema de la vivenda no s’hauria de fer demagògia ni generar falses expectatives”, i va afegir que s’ha de deixar de veure la vivenda “com una mercaderia” per a passar a veure-la “com un dret”. Va manifestar que s’ha de confeccionar un pla local d’habitatge.

Per part del PSC, Alícia Rodríguez Luna va dir que l’administració local ha de tenir un pla d’habitatge, i que en la seva confecció s’ha de tenir en compte al sector privat. Va afegir que “es trasllada al sector privat una responsabilitat que és de l’admnistració pública”. Va manifestar que al nostre poble hi ha un problema greu d’oferta i “per això els preus pugen molt més”. Va considerar que la reserva del 30% per habitatges amb protecció oficial por provocar un augment del pisos de renda lliure i va mostrar-se partidària que es porti a terme una política d’habitatge social amb pisos de lloguer social.

En representació de Ciutadans, Juan Díaz va manifestar que calen més vivendes socials al nostre poble. Díaz creu que la moció de Babord hauria d’haver-se adaptar-se més a la realitat del nostre poble i va afegir que cal política de vivenda social amb coneixement del que passa a la nostra localitat.

Per part de Babord, Pau Arona, va subratllar que el preu del lloguer ha augmentat un 22% a la nostra localitat des de 2014 a 2017 i que aquesta formació fa temps que està treballant aquest tema. També va explicar que atès que la confecció del pla d’habitatge no ha avançat, Babord va començar a llançar una sèrie de bateria de propostes, de les quals la moció presentada al ple del 18 d’octubre n’era una. Arona va manifestar que la nostra població té un 1% d’habitatge social i que “és imperant ampliar el parc d’habitatge públic i no es por fer a costa d’urbanitzar la zona agrícola”.

Per part del Grup Municipal Demòcrata, Laura Martínez va subratllar que cal abordar el greu problema d’habitatge que hi ha al nostre poble , ”però no traslladar els acords presos a Barcelona i traslladar-los a Vilassar de Mar” , sinó que “cal conèixer la realitat que hi ha al nostre poble”. Va recordar la raó per la qual van votar en contra de la moció de Babord, per la qüestió del dret a tanteig i retracte i per la reserva del 30% per a habitatges de protecció oficial.

Per part de Gent per Vilassar de Mar, Joan Roca va manifestar que “entre tots s’ha de fer un pla local d’habitatge” i va afegir que “això no es pot fer per via unilateral amb una moció al ple” i que el tema de l’habitatge no s’ha de tractar “amb populisme”. Roca va dir que Gent per Vilassar de Mar va votar en contra pel tema del dret a tanteig i habitatge, per la reserva del 30% per a habitatges de protecció oficial i sobretot per la manera com s’ha portat aquest tema. En referència al sentit de votació d’algunes formacions polítiques, va dir que abstenir-se és una posició “còmoda”

En representació d’ERC-VdM Díu Sí, Àngel Font, va posar sobre la taula que “l’Ajuntament no disposa de solar públic i no pot fer habitatges de promoció social en solars de la seva propietat” i que hi ha “cert compromís entre les forces polítiques de no creuar la línia urbanística” i va afegir que queden pocs solars privats. En relació a la reserva del 30% del sostre per a habitatges amb protecció oficial, va dir que “no s’està parlant de vivendres aïllades sinó de blocs de pisos”i va afegir que el dret a tanteig i retracte contempla la possibilitat que l’Ajuntament actui sobre execucions hipotecàries.

En el torn de debat  que va obrir-se després, i que va ser molt intens:

Pau Arona va rebutjar les crítiques de que la moció no estava adaptada a la realitat del nostre poble i va manifestar que conté moltes referències a la nostra població.

Alícia Rodríguez Luna va opinar que plantejar la confecció d’un pla d’habitatge a curt termini sense tenir en compte cap a on va demogràficament la nostra població és un error i és de l’opinió que caldria plantejar-se la modificació del pla general i caldria preguntar-se si “l’Ajuntament hauria de fer una política activa per recuperar algun terreny per temes socials”. Va manifestar que a Barcelona, amb les mesures que està prenent l’equip de govern d’Ada Colau, els promotors immobiliaris estan marxant de la capital de Catalunya.

Àngel Font va insistir en que s’han de buscar els mecanismes necessaris per a fer crèixer el parc de vivendes socials.

Juan Díaz és de l’opinió que l’opció del dret a tanteig no és la solució i que s’ha de treballar en el tema de les vivendes buides.

Manuela Calero va recordar que a Vilassar de Mar falten vivendes de protecció oficial, i que cal consens per arribar a solucions reals.

Olga Zuloaga es va preguntar perquè se li donen tantes voltes al contingut de la moció quan es tracta d’una moció “no resolutiva”.

Laura Martínez va afegir que “un govern democràtic hauria d’implementar les mocions encara que siguin no resolutives” i va posar sobre la taula que cal reflexionar sobre el cost que té per a les arques municipals les vivendes de protecció oficial de lloguer. Va afegir que tal com està confeccionada la moció, “qualsevol venda d’habitatge s’haurà de comunicar a l’Ajuntament”.

En referència a les critiques realitzades a Gent per Vilassar de Mar per votar de manera diferent a ERC-VdM Diu Sí en aquest punt, Joan Roca va explicar que van fer-ho perquè pensen de diferent manera a ERC-VdM Diu Sí en relació a la moció.

L’espai s’ha repetit aquest dimecres 31 d’octubre de 12h a 13h.

Audio de “La Tertúlia”:

L’espai “Crònica” emet aquest dimecres un ampli resum de “La Tertúlia” (13h, 14’30h, 16h, 19’30h).

El canal privat local Vilassar Televisió (VTV) va enregistrar “La tertúlia”, mentres s’emetia en directe per Vilassar Ràdio, i l’emetrà en multidifusió diumenge 4 de novembre vàries vegades durant tot el dia. L’àmbit de cobertura del canal és el nostre terme municipal. VTV emet al canal 21 de la UHF en TDT.