Entren en vigor les noves sancions per incomplir les mesures aprovades per la Generalitat sanitàries per la covid-19

L’incompliment d’horaris i aforaments en bars, restaurants i locals d’oci es considera una infracció greu o molt greu i comportarà multes d’entre 3.001 i 600.000 euros, mentre que no portar mascareta o fer-ne un ús inadequat serà castigat amb 100 euros com una falta lleu.

El nou règim sancionador aprovat el passat dimarts pel Govern i publicat avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) com a decret divideix les infraccions entre lleus, greus i molts greus, segons l’afectació que tinguin en la salut pública.

Incomplir els horaris i aforaments establerts tant per espais públics com a privats es considera una infracció greu quan suposi un risc de contagi per a un nombre superior a 15 persones i fins a 150. En aquest cas, la multa pot anar des de 3.001 euros fins a 60.000.

Si ho estimen oportú, les autoritats també poden aplicar sancions complementàries com ara clausurar el local per un període màxim de sis mesos o suspendre la seva activitat pel mateix període de temps.

També es considera una falta greu la celebració de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’activitat o acte permanent o esporàdic en el que es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany greu per a la salut de la població.

Incomplir els horaris i aforaments en bars, restaurants i locals d’oci s’estimarà com a infracció molt greu quan el seu risc de contagi superi les 150 persones, la qual cosa comportarà també sancions econòmiques més severes: entre 60.001 i 600.000 euros. El nou decret sancionador només considera infraccions lleus aquelles que poden suposar un risc de contagi per a un màxim de 15 persones. Així, no portar mascareta o portar-la incorrectament posada són faltes lleus i suposaran una multa de 100 euros.  

En aquesta categoria, s’inclou també l’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció establertes per a qualsevol mena d’establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, així com el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d’activitat. Cal recordar que l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha engegat una campanya informativa amb l’objectiu que bars, restaurants i la població en general compleixin amb les mesures sanitàries establertes per evitar la propagació i el contagi del coronavirus.