El Ple aprova la continuïtat del Servei d’Acollida i la moció de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de zones tarifàries del transport públic

La primera sessió plenària de l’any, celebrada aquest dijous 18 de gener, va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a la gestió del Servei d’Acollida de Vilassar de Mar per a l’any 2018. Tal com va explicar la regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, el servei continuarà fent les mateixes funcions que feia fins ara i l’únic canvi serà l’augment d’una hora més a la setmana de les que es venien fent, i atendrà al públic els dilluns de 9.30 a 14.30 h. Segons el conveni, l’Ajuntament haurà d’abonar un import de 8.791 euros al Consell Comarcal per la gestió. L’objectiu del servei és garantir l’accés a la població nouvinguda als recursos i serveis municipals en igualtat de condicions. Pel que fa a les votacions de la plenària, tots els grups van donar-hi suport. Babord va aprofitar per demanar que es doti de més contingut la Xarxa d’Inclusió Social i que s’entomi el debat de les persones immigrades que no tenen papers. Des del grup Demòcrata van afegir que els hi hagués agradat disposar d’una memòria de com ha funcionat el Servei d’Acollida fins ara.

A continuació, es van debatre les mocions no resolutives.

La primera, presentada pel grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, instava a l’alcalde a iniciar les actuacions perquè s’estudiï la possibilitat d’implementar la mesura de cobertes verdes en edificis de titularitat municipal. La moció va quedar rebutjada amb els vots a favor del grup proposant, PSC i ERC-VdM diu Sí, els vots en contra del grup Demòcrata, Cs i Gent per Vilassar de Mar i les abstencions de Babord i la regidora no adscrita. La regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va afirmar que cal fer un debat per planificar quin Vilassar de Mar de futur volem. Des del PSC es van defensar els beneficis ambientals i socials que implica la moció. Des de Cs es va qualificar la moció de “poc concreta” a més d’explicar que les cobertes verdes són complicades de mantenir en un clima mediterrani com el nostre. Des de Babord van dir que cal estudiar altres mesures més assequibles per estalviar energia en els equipaments municipals com ara el canvi de lluminàries o fusteria. Des de Gent per Vilassar de Mar van qualificar la moció “d’etèria”. El regidor d’Equipaments Municipals i portaveu de la formació, Joan Roca, va dir igual que Babord, que en els equipaments hi ha moltes altres prioritats. Des del grup Demòcrata van recriminar al grup proposant de la moció que no reclamessin el compliment de la moció aprovada l’abril de 2017 d’eficiència energètica en els equipaments municipals. Des d’ERC-VdM diu Sí es va explicar que la moció és positiva però que el cost és elevat per la situació econòmica de l’Ajuntament i que en la negociació dels pressupostos del 2018 amb Vilassar de Mar sí que pot/sí puede hi havia sobre la taula disposar d’una partida per fer l’informe energètic que es demanava a la moció d’abril.

La segona moció, presentada per Babord, per a la prohibició de l’ús de les pistoles elèctriques “Taser” a Vilassar de Mar, davant la compra de tres d’aquestes pistoles per part de la Policia Local, també va quedar rebutjada. Només van votar a favor el grup proposant i la regidora no adscrita; el grup Demòcrata es va abstenir i la resta de formacions, és a dir, Cs, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, PSC, Gent per Vilassar de Mar i ERC-VdM diu Sí, van votar en contra. La regidora no adscrita va dir que s’abstindria i que s’hauria de fer un debat del model de seguretat que volem al poble. Des del PSC es va votar en contra tot i explicar que a nivell de debat polític compartien els punts 3r i 4rt dels acords de la moció però no la resta de punts ja que és la Policia Local la que ha fet la demanda d’aquesta necessitat perquè creu que és l’eina que té menys conseqüències col•laterals. Des de Cs es va recordar que actualment la Policia Local té pistoles de foc que fa servir seguint uns protocols i que l’ús de les “Tàser” serà menys greu que fer servir una arma de foc. Gent per Vilassar de Mar, igual que la resta de grups que van votar en contra, van defensar que es tracta d’una demanda de la mateixa Policia Local. Des del Grup Demòcrata es va explicar que als Mossos ja se’ls ha autoritzat a utilitzar les “Tàser” però que votarien abstenció perquè el tema de la formació i els manuals de protocols els generava dubtes alhora que no quedava clar amb el redactat de la moció si els Mossos podrien utilitzar les pistoles elèctriques a Vilassar de Mar. Des d’ERC-Vilassar de Mar diu Sí, el regidor de Governació, Àngel Font, va explicar que les “Tàser” només s’utilitzarien en substitució d’un arma de foc i acompanyat d’una càmera de gravació i que la formació es derivaria al cos de Mossos d’Esquadra. Respecte als protocols d’actuació va dir que a banda del protocol que faci la Generalitat, l’Ajuntament en farà el seu de propi. “Hem de vetllar per la integritat i seguretat física de la Policia Local, l’agressor i les persones que puguin ser agredides. La funció de la “Tàser” és evitar els danys que produiria un arma de foc”, va concloure Font. Des de Babord es va defensar la moció: “creiem que hi ha sistemes alternatius en situacions conflictives. L’ús de les pistoles de foc està molt delimitat però les “Tàser” poden tenir un ús més lax i això és un risc”, va explicar el regidor de la formació Pau Arona.

Per part de Cs es va presentar la tercera moció no resolutiva de rebuig a l’augment de les tarifes i per a la reestructuració de la zonificació del sistema tarifari del transport públic en la regió metropolitana de Barcelona i municipis gestionats per l’ATM. La regidora no adscrita, Olga Zuloaga, es va abstenir per falta d’informació sobre el tema. La regidora de Vilassar de Mar sí que pot sí puede, Manuela Calero, va explicar que no donarien suport perquè la moció no incloïa la raó principal per la qual es pugen els preus: “que el govern de l’Estat no aporta els diners que ha d’aportar”. Des del PSC es va votar a favor de la moció i va recriminar a Vilassar de Mar sí que pot sí puede el seu vot perquè a Barcelona governa Barcelona En Comú. Babord va votar a favor de la moció i van mostrar el seu desacord sobretot amb les zones tarifàries: “és injust que costi el mateix anar de Vilassar de Mar a Barcelona que a Mataró”. Des de Gent per Vilassar de Mar es van mostrar a favor perquè és una qüestió que afecta directament a la ciutadania de Vilassar de Mar i també van criticar el vot de Vilassar de Mar sí que pot sí puede que van qualificar de “partidisme” perquè el partit que està a la gestió de l’ATM és Barcelona En Comú. Per al grup Demòcrata, la moció deia coses que no són certes i trobaven a faltar un punt que reclamés a l’Estat la inversió que ha deixat de fer al transport públic de Barcelona. Des d’ERC-VdM diu Sí es va fer el mateix argumentari afegint “compartim el fons de la moció però té una vocació populista i ens abstindrem”, va afirmar el seu portaveu. La moció finalment va quedar aprovada amb els vots a favor de Cs, PSC, Babord i Gent per Vilassar de Mar, les abstencions d’ERC-VdM diu Sí i la regidora no adscrita i els vots en contra del grup Demòcrata i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede.

Finalment es va votar la urgència d’una moció presentada pel govern, de modificació del preu públic per a la prestació de determinats serveis de l’àmbit cultural i social. La urgència de la moció, motivada segons va explicar la regidora de Cultura perquè havia d’estar a exposició pública durant 1 mes, va quedar rebutjada per la qual cosa la moció no es va arribar a debatre. Els vots a favor a la urgència de la moció van ser d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede; les abstencions de Cs, PSC i la regidora no adscrita, i els vots en contra de Babord i el grup Demòcrata. Els grups que van votar en contra van argumentar que no havien tingut accés a la informació amb temps suficient i que els criteris per presentar mocions d’urgència s’han de respectar i han de ser iguals per a tots. Des de Gent per Vilassar de Mar es va recordar que del tema es va informar a la junta de portaveus el dilluns anterior a la informativa del ple.

En el torn de precs i preguntes, la regidora no adscrita va preguntar sobre l’estudi de senyalització de Vilassar de Mar i si s’havia parlat de la possibilitat d’avançar l’horari dels plens. La regidora de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va preguntar sobre quin tipus de combustible feia servir el trenet de Nadal i pels pixats dels gossos que deterioren el mobiliari urbà. Des del PSC es va dir que farien arribar al govern un projecte de la Diputació dirigit a dones aturades. Des de Cs van fer un prec perquè s’eliminin dels espais públics i fanals qualsevol simbologia associada a l’independentisme. Des de Babord es va preguntar sobre quin cost li ha suposat a l’Ajuntament la campanya de Vilassar Comerç #TotsSomComerç. També van preguntar, entre d’altres temes, per un dels rellotges del campanar de l’església que no marca bé les hores. Per part del grup Demòcrata es va materialitzar la queixa que des del juliol han fet preguntes per escrit al govern, moltes de les quals han quedat sense resposta. Van demanar que el secretari aclarís els terminis de resposta.

En la part del torn obert de paraula, per part del públic només va intervenir un ciutadà per preguntar al govern sobre com s’havia decidit penjar la pancarta de “Llibertat presos polítics” que hi ha al balcó de l’Ajuntament.

Si voleu podeu escoltar el resum del ple que hem fet al “Crònica

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.