El Col·lectiu Ronda explica les principals irregularitats detectades a l’auditoria de la SA Municipal

Ahir dijous  24 de maig al vespre, el Col·lectiu Ronda, empresa encarregada de la realització de l’auditoria de la Societat Anònima Municipal, va presentar els resultats davant una cinquantena de persones a la sala cultural Maria Roser Carrau.

El document, de més de 400 pàgines, analitza els principals projectes de la SA Municipal entre els anys 2006-2015, és a dir, el projecte del Mercat Municipal i Can Bisa, Can Vives, l’aparcament de la pl. Vicenç Casanovas, Les Pinedes i la nau dels Garrofers. Jesús Carrión, coordinador del Col•lectiu Ronda, va explicar que l’encàrrec de l’auditoria per part de l’Ajuntament es rep al setembre de 2016 i que ha estat 1 any i mig de treball. L’auditoria es fa perquè la SA Municipal té un endeutament molt elevat i es vol entendre què l’ha portat a aquesta situació. Des del Col·lectiu Ronda van explicar que la SA Municipal és una societat mercantil i municipal alhora, de la qual l’únic propietari és l’Ajuntament i que en matèria de contractació està subjecte a la normativa de contractes del sector públic i que aquest és el sedàs que han fet servir per analitzar les diferents licitacions dels projectes esmentats.

Entre les conclusions principals que estableix l’auditoria: el control intern de les operacions que es feien dins la SA era “dèbil”. Entre les irregularitats en dret administratiu que detecta l’auditoria, n’hi ha de tres tipus: les més greus, que no prescriuen en el temps; les greus, que prescriuen a 4 anys, i les menys greus, referides a irregularitats de defecte de forma. Des del Col•lectiu Ronda van recordar que cada projecte ha requerit una anàlisi particular però que hi ha tres irregularitats molt greus, que serien de semàfor vermell, comunes a tots els projectes: la primera, la manca d’una encomana de gestió per part de l’Ajuntament amb un expedient administratiu que expliqués perquè se li encarregava a la SA la gestió dels projectes; la segona, que totes les licitacions s’haurien d’haver publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) perquè era un requisit inexcusable de publicitat; i la tercera, la llei de contractes exigia un informe de l’Ajuntament de la necessitat de licitar aquella obra o servei.

Analitzant la documentació dels projectes, els auditors van detallar que es troben amb informes de viabilitat “incomplerts i descontextualitzats” i amb costos addicionals per sobre del preu d’adjudicació inicial. Respecte al projecte del Mercat expliquen que hi ha una manca de previsió realista de la viabilitat del projecte perquè no es tenen en compte, per exemple, les despeses financeres (interessos), al mateix temps que les previsions de finançament estan molt per sota del que realment necessitava ja que no s’havien contemplat aspectes com ara les indemnitzacions als paradistes del Mercat que no volien continuar l’activitat. Finalment, el cost del projecte del Mercat és d’1 M€ més del previst en el cost inicial. També exposen com a greu irregularitat la contractació d’un funcionari municipal com a professional extern, una contractació que hauria d’haver sortit a concurs.

L’exposició es va centrar en dos dels projectes analitzats durant aquest període: el projecte del Mercat Municipal i can Bisa, i el de can Vives. Respecte al Mercat expliquen que s’observen irregularitats en l’adjudicació del concurs d’idees amb una motivació poc justificada i “deficient”. Al contracte amb l’empresa guanyadora, expliquen, se li afegeixen projectes complementaris que no consten en el plec de clàusules administratives.

Can vives, el qualifiquen com un projecte “farcit d’irregularitats i curiositats”. El projecte incloïa la licitació de la venda de terrenys, la urbanització dels terrenys, la construcció de 4 edificis d’habitatges i la comercialització d’aquests edificis. S’adjudiquen a una empresa, Star Law, després de declarar desert un concurs on es presenta una empresa i on s’observa una manca de justificació del perquè es rebutja l’oferta presentada. Després, s’adjudica a Star Law amb un procediment negociat sense publicitat i sense documentació que acrediti que s’havien demanat dues ofertes més com marca la llei. A més, no se li demana una justificació de solvència i els criteris de valoració del plec de clàusules administratives relatius a la construcció, segons els auditors, no es van tenir en compte. També destaquen com a irregular el fet que el contracte no contemplava cap pròrroga i se li van concedir dues.

L’exposició pública de l’auditoria, de més de dues hores i mitja de durada, va cloure’s amb un torn obert de preguntes del públic. Cal recordar que el document complet de l’auditoria es pot consultar al web municipal vilassardemar.cat. També cal assenyalar, respecte aquest tema, que en el darrer ple de maig es va aprovar, a través d’una moció de Cs, la constitució d’una comissió d’investigació, en forma de comissió informativa de caràcter específic, per a l’estudi, anàlisi i consideració de les conseqüències polítiques derivades de les conclusions de l’auditoria de la Societat Municipal.