Dimarts 27 de febrer, ple de pressupostos

Dimarts 27 de febrer a les 8 del vespre tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar el ple de pressupostos. La sessió s’iniciarà amb la presa de possessió del càrrec de regidor de Diego Gutiérrez de la Iglesia, en representació de Ciutadans, que substitueix Jorge Feijóo Suñol. El primer punt serà el de l’aprovació inicial del pressupost general d’aquest any del consistori, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol,  el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA i el de les plantilles i retribucions del personal.En cas de no aprovar-se aquest punt, l’alcalde es sotmetrà a una qüestió de confiança per poder aprovar els pressupostos. Si no se li atorga la confiança en el ple,  l’oposició té un mes per presentar una moció de censura amb candidat alternatiu a alcalde o alcaldessa. Un cop superat el termini d’un mes sense que s’hagi presentat una moció de censura o si la moció de censura no ha prosperat, es considerarà aprovat inicialment el pressupost.