El pressupost municipal per al 2018 s’aprova de forma inicial amb el vot de qualitat de l’alcalde

Ahir dimarts 27 de febrer es va donar llum verda a l’aprovació inicial dels pressupostos del 2018 en un ple monogràfic dedicat als comptes municipals. Després d’un intens debat de prop de 3 hores de durada, els pressupostos es van aprovar inicialment amb els 8 vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, 8 vots en contra del Grup Municipal Demòcrata, Cs i el PSC, i 5 abstencions de Babord i la regidora no adscrita. Davant d’aquest resultat, l’alcalde va exercir el seu vot de qualitat per aprovar-los.

 

El ple va començar amb la presa de possessió del càrrec de regidor del grup municipal de Cs, Diego Gutiérrez de la Iglesia, en substitució de Jorge Carlos Feijóo Suñol. El nou regidor va jurar el càrrec.

 

Seguidament, es va obrir el debat entorn els pressupostos. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que els comptes de l’Ajuntament per al 2018 pujaven a 20,8 M€ i en va destacar el fort increment en les partides destinades a Serveis Socials i Cultura. Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, va recordar que al 2015 era de 22,1 M€ i que al 2017 s’havia aconseguit reduir fins a 18,2 M€. I que l’endeutament de la Societat Municipal al 2015 era d’11,8 M€ i al 2017 de 5,3 M€. La previsió, segons Solé, és que l’endeutament de l’Ajuntament per al 2018 es redueixi fins al 75% mentre que al 2015 havia arribat a ser del 100,30%. Tot i aquesta previsió, Solé va recordar que hi havia dues incerteses que podrien fer que aquesta previsió no es complís: la primera, la demanda interposada contra l’Ajuntament de 4 M€ pel projecte de Can Vives i la segona, que la SA Municipal està pendent de classificar per part del govern espanyol i que en el cas que no la classifiquin de Mercat sinó d’Administració Pública el seu deute s’hauria d’afegir al ràtio d’endeutament de l’Ajuntament.

Pel que fa a les inversions, Solé va explicar que aquest capítol es triplica respecte el 2016, que va ser el darrer pressupost aprovat perquè al 2017 es va treballar amb pressupostos prorrogats. També va anunciar que enguany en el pressupostos participatius la ciutadania podrà decidir en què invertir 150.000 €, treballant en els projectes que es van presentar el 2015. Pel que fa a les inversions, en va destacar les de Cultura com ara la compra de la sala gran de l’Ateneu Vilassanès (140.000 €), la creació d’un espai lúdic polivalent (150.000 €) i la compra d’un projector de cinema per a la sala cultural M. Roser Carrau (10.000 €) i també la senda que ha d’unir el passeig Marítim de Vilassar de Mar amb el de Premià de Mar dotada amb 150.000 €. Solé també va explicar l’increment de recursos en Serveis Socials, gràcies al contracte programa amb la Generalitat de Catalunya.

 

En el torn de l’oposició, la regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va explicar que s’abstindria perquè després d’un any de pressupostos prorrogats creia necessari que s’aprovessin per tal que es puguin fer inversions. Zuloaga va explicar que per a ella un pressupost es sustentava en tres pilars bàsics: Relació del ciutadà amb l’entorn; Serveis públics i promoció econòmica; i Educació i cultura, i que segons el seu parer en aquest pressupost no hi ha una aposta clara i compromesa vers aquests tres grans blocs.

 

Manuela Calero, del grup Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, formació amb la qual l’equip de govern havia arribat a un acord previ per a l’aprovació del pressupost va explicar els punts de l’acord destacant l’aposta per la participació ciutadana, la tarificació social i l’estalvi energètic, entre d’altres. “Mereix ser aprovat -va dir Calero- perquè és integrador i ha tingut en compte les propostes presentades”.

 

Pel que fa al PSC, la seva regidora Alícia Rodríguez Luna, va explicar el seu vot en contra referint-se a la desconfiança política per part del PSC vers el grup d’ERC-VdM diu Sí per algunes de les seves darreres manifestacions polítiques en les quals no va entrar en detall. Rodríguez Luna va parlar d’un pressupost on no hi havia projectes nous i amb temes pendents de tractar com ara l’habitatge o el planejament urbanístic. Respecte als acords als que van arribar per aprovar el pressupost del 2016, quan el PSC sí els va donar suport, va recordar que hi havia dos temes que no s’havien complert: el de la taula de projecte educatiu i el de posar un tècnic de mobilitat. A continuació, va dirigir-se a la regidora no adscrita, que fins fa pocs mesos formava part del PSC, i va afirmar que “era una vergonya que tingués vot”.

 

Cs també va ser crític amb els pressupostos presentats pel govern. “És el mateix que van presentar l’any passat”, va dir Juan Díaz. “No generen il·lusió ni esperança i a més els vinculen a una qüestió de confiança si no s’aproven”. Díaz va dir que era difícil confiar en un govern que ignora les mocions aprovades per l’oposició. “Vostè només és l’alcalde dels independentistes d’aquest poble”, va concloure Díaz.

 

Des de Babord van explicar que no eren els pressupostos que els haguessin agradat perquè segueixen una línia continuista respecte als anteriors. Tot i això van anunciar que a última hora havien arribat a un acord amb el govern per abstenir-se en la votació. Yabel Pérez va ser el regidor encarregat d’explicar els 21 punts de l’acord, emmarcat en set grans blocs: Serveis Municipals; Mobilitat, Territori i Sostenibilitat; Teixit Social , Participació i Cultura; Habitatge; Igualtat i Gènere; Solidaritat i Cooperació; i Auditoria de la SA Municipal. A Serveis Municipals demanen, entre d’altres temes, l’elaboració de dos informes de remunicipalització sobre els serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals i gestió de l’aigua i fer el seguiment i control dels grans contractes externalitzats (recollida de brossa, neteja viària, manteniment i neteja d’equipaments). En quant a Mobilitat, territori i sostenibilitat, entre els acords hi ha el de començar el projecte de connexió del passeig Marítim amb Premià de Mar, la redacció del projecte de les rampes que connectin el passeig Marítim amb el poble, l’elaboració del Pla director de bicicleta, així com la dinamització i continuació del Pla d’usos de la zona agrícola, entre d’altres. En l’àmbit del Teixit social, participació i cultura, demanen el compliment de la moció per a l’adjudicació de subvencions a les entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública, la creació d’un sistema de beques a infants i joves d’entitats d’educació en el lleure per tal que puguin accedir a totes les activitats dels agrupaments escolta i que en els pressupostos participatius s’incrementi el percentatge respecte els exercicis anteriors. En Habitatge demanen, entre d’altres, l’elaboració de la diagnosi del Pla d’Habitatge de forma participada incorporant la realització d’un inventari de pisos buits i implementar una moratòria de llicències de pisos d’ús turístic fins que el Pla d’Habitatge finalitzi. En l’apartat d’Igualtat i gènere reclamen un Pla integral contra les violències sexuals, crear una ruta d’urbanisme amb perspectiva de gènere, així com l’elaboració d’una diagnosi sobre el pressupost municipal en perspectiva de gènere. En Solidaritat i cooperació, definir un percentatge del pressupost d’enguany a projectes de solidaritat marcant com objectiu a mig termini arribar al 0,7%. Pel que fa a l’Auditoria de la SA Municipal, demanen l’establiment d’un calendari de presentació de les conclusions amb una presentació pública al mes de maig.

 

En el torn de Gent per Vilassar de Mar, soci de govern d’ERC-VdM diu Sí, el seu portaveu Joan Roca va explicar que tampoc són els pressupostos que els agradarien però que en un govern en minoria i en coalició primer es negocien a nivell intern i després amb la resta de grups de l’oposició. Roca també va defensar que en l’ordre del dia del ple es proposés que en cas de no aprovar-se el pressupost es vinculés a una moció de confiança. “Estar amb pressupostos prorrogats no és bo pel poble perquè no pots invertir”, va assenyalar.

 

El Grup Municipal Demòcrata va ser molt crític amb els pressupostos presentats. Segons el seu portaveu, Joaquim Ferrer, en aquests darrers tres exercicis l’increment real de la despesa corrent és de 2.150.000 € i les inversions amb recursos propis s’han reduït en 200.000 € perquè ara es demanava un préstec. Per a Ferrer que es digui que l’Ajuntament no té recursos “és una mentida recurrent”. Ferrer va resumir el pressupost com “el de més recursos, menys inversió i menys participació”. “El problema no és manca de recursos –va dir– és incapacitat per gestionar-los i per gastar-los”, va sentenciar fent referència a que la liquidació del pressupost del 2015, 2016 i 2017 s’havia tancat en superàvit. Davant aquesta crítica l’alcalde Damià del Clot va intervenir i li va recriminar directament a Ferrer la seva gestió al capdavant de l’Ajuntament durant 8 anys: “S’ha de tenir poca vergonya per venir al plenari a donar lliçons de com gestionar els diners públics”. Del Clot va dir que el deute de l’Ajuntament el 2014, quan governava CiU (ara Grup Demòcrata), era de 24,3 M€, la SA estava en fallida i l’anterior govern els hi havia deixat “dues bombes de rellotgeria”: la de can Vives i l’assumpció del deute de la SA Municipal de 13,5M€ a l’Euribor + 5,6 %.

 

El pressupost general aprovat inicialment s’exposarà al públic durant el termini de 15 dies.

Avui l’espai “Crònica” emet un ampli resum del ple amb el balanç de la sessió per part de govern i oposició.

Finalment, cal destacar que l’aprovació inicial dels pressupostos serà el tema local i principal de la Tertúlia Política que Vilassar Ràdio emetrà dimarts 6 de març de 8 a 9 del vespre, amb la intervenció de govern i oposició. En el bloc no local de la tertúlia, es parlarà sobre l’evolució de la situació política a Catalunya.