Dijous 19 d’octubre, ple ordinari a les 8 del vespre

Aquest dijous 19 d’octubre, a les 8 del vespre, hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i vilassarradio.cat) i posteriorment es podrà consultar també per vídeoacta.

Ordre del dia:
0.0. Presa de possessió del càrrec de regidor del grup municipal de Babord-CUP-PA, per part del Sr. Pau Arona Solé.
0.1. Decrets d’alcaldia.

I. PART RESOLUTIVA:
1. Modificació de les ordenances fiscals municipals per a l’exercici 2018.
2. Refinançament parcial per un import de 2.000.000 € d’acord amb l’article setè de la resolució de 7 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, amb Caixa de Crèdit dels Enginyers de l’operació de crèdit sindicada amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell d’import 13.494.999,99 €.
3. Expedient de modificació de crèdit núm. 43/2017 mitjançant suplement de crèdit.
4. Expedient de modificació de crèdit núm. 44/2017 mitjançant crèdit extraordinari.
5. Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica.

II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar l’alcalde que iniciï les actuacions per a l’adhesió a la Xarxa Estatal d’Entitats Locals pel Compostatge Domèstic i Comunitari.
2. Despatx d’ofici:
2.1. Donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord-CUP-PA, Sr. Luard Silvestre Castelló.
3. Precs i preguntes.