Ciutadans ha proposat al govern i a la resta de l’oposició l’activació d’un pla per a la reconstrucció i recuperació del nostre poble

Ciutadans ha comunicat que ha fet arribar al govern i a la resta de forces polítiques de l’oposició una proposta “àmplia i especifica amb diverses línies d’actuació” per a impulsar en el nostre municipi un pla de recuperació i reconstrucció i recuperació de Vilassar de Mar, en tots els àmbits, davant de la crisi del coronavirus, i afegeix que “aquest pla ha d’arribar a tothom”

Juan Díaz, portaveu i regidor de Ciutadans s a l’Ajuntament  ha afirmat que davant la crisi sanitària, social i econòmica del COVID 19 “hem de treballar junts per a la recuperació i la reconstrucció del nostre poble”  i ha subratllat que  “la prioritat única és la gent, tots som poble”

Díaz ha explicat que proposen mesures que afecten a tots els àmbits, social, econòmic, sanitari i associatiu i que persegueixen “pal·liar els efectes que aquesta crisi està tenint en les famílies i sectors productius de Vilassar de Mar i, des del consens, impulsar la reconstrucció i recuperació de l’activitat normal i habitual del nostre poble com més aviat millor.”.

Ciutadans divideix les seves propostes en 10 apartats:

1-Demanen que s’impulsin, quan la situació social i d’alarma ho permeti, homenatges a les persones mortes a conseqüència del COVID-19 i accions institucionals de reconeixement a professionals i voluntaris que han treballat i treballen per a pal·liar els efectes de la crisi provocada per l’epidèmia.

2- Pel que fa a l’avaluació de mesures dutes a terme durant el confinament i preparació de protocols per a futures situacions d’alarma, demanen que es valorin  i recopilen les mesures que s’han dut a terme des de l’Ajuntament amb l’objectiu de treure conclusions que permetin elaborar un protocol detallat i optimitzat per a futures actuacions municipals en el cas d’haver de produir-se nous confinaments.

3- Sol·liciten la creació d’una Comissió permanent de treball COVID19 que inclogui, a més dels partits, als principals agents socials i del teixit associatiu i tingui per objectiu el seguiment permanent de les accions realitzades per a la reconstrucció i recuperació de l’activitat en els municipis, així com, de les mesures de xoc per a pal·liar els efectes econòmics, socials i sanitaris.

4- Demanen la celebració d’un ple monogràfic extraordinari sobre l’afectació del COVID-19, ja sigui telemàtic o presencial, i inclusió, a partir d’ara, en l’ordre de dia de tots els plens municipals d’un punt de seguiment de la situació i conseqüències que provoca el COVID en el municipi.

5-Demanen un pla de recuperació sanitària que inclogui:
anàlisi de la situació sanitària a Vilassar i trasllat de necessitats sanitàries a administracions supramunicipals, formulació o adequació del protocol d’actuació sanitària en cas de rebrot, anàlisi de la situació de les residències i protocols per a futures prevencions de contagis, en coordinació amb la Generalitat, activació de mecanismes d’atenció psicològica a persones amb afectacions derivades de la crisi COVID19, i i incloure a professionals i entitats i institucions sanitàries en la comissió de treball permanent COVID19.


6- Demanen un pla de recuperació social que inclogui: anàlisi de la situació de vulnerabilitat i afectació de la crisi en el municipi  (dades globals de desocupació, accés a prestacions socials, situacions d’emergència habitacional i persones sense llar, pobresa energètica etc… ), creació de fons extraordinaris per a l’atenció de polítiques socials i desenvolupament de plans reactivació econòmica i de l’ocupació adaptats a la situació, seguiment individualitzat de totes les persones en risc d’exclusió social i creació de mecanismes d’assessorament i informació a la població (Oficina Atenció COVID19),  incloure a entitats socials, educatives i del tercer sector en la comissió de treball permanent COVID19 i donar continuïtat en el temps i per a altres causes, amb suport de l’administració, a projectes solidaris i de cooperació sorgits en els nostres municipis.

7 – Demanen un pla de recuperació econòmica que inclogui: adaptació de la fiscalitat municipal a la situació creada per la crisi del COVID, revisió i manteniment de les moratòries, prorratejos i exempcions de pagament d’impostos i taxes municipals sobretot a famílies en situació de vulnerabilitat i autònoms i comerciants que vegin afectada la seva activitat greument, llançament d’ajudes urgents per al manteniment de l’activitat comercial i empresarial, incloent la reforma tecnològica i la digitalització, pla de suport i ajuda a la readaptació dels establiments comercials, de restauració i hotelers a les noves condicions tècnic sanitàries de funcionament, aprovació d’ajudes reemborsables i préstecs per a suport a despeses d’activitats econòmiques (autònoms i pimes), en general, la creació d’una oficina d’atenció i assessorament COVID 19 per a autònoms i pimes i i incloure a representants del teixit econòmic i empresarial i representants de treballadors i aturats en la comissió de treball permanent COVID19.


8- Demanen  un pressupost municipal adequat: des de Cs consideren que els habituals objectius del Pressupost municipal han estat desbordats per la crisi que està generant el COVID19. El nou pressupost, segons Ciutadans,  ha de ser adequat i una eina efectiva per a gestionar la recuperació. Plantegen “buscar consens amb la resta de forces polítiques per a actualitzar i impulsar uns comptes públics municipals que redueixin en despeses supèrflues i duplicitats, privilegis i qüestions innecessàries, eliminin despeses innecessàries en publicitat, paralització d’actuacions i projectes municipals que no siguin prioritaris, per a destinar
aquests recursos en atenció a l’emergència del COVID19”. Afegeixen que amb els recursos alliberats d’aquestes actuacions i, si és necessari, acudint als mercats financers, s’haurà de prioritzar la creació de fons d’emergència per a l’atenció social, econòmica i sanitària provocada pel COVID, fons per a la recuperació econòmica i destinar recursos a apuntalar les polítiques públiques bàsiques.

9- Demanen que es faci reclamació d’ajudes de finançament per al nostre poble a la Generalitat i a l’Estat. Ciutadans explica que s’han d’impulsar fronts comuns de reclamació d’ajudes que permetin un millor finançament municipal, a més d’ajudes extraordinàries que tinguin com a finalitat el finançament de plans de recuperació social i econòmica a causa de la crisi del COVID19.

10- Pel que fa al desenvolupament prioritari de l’administració electrònica i de la digitalització, expliquen que la digitalització ha jugat un paper important durant la situació d’alarma i el confinament. Afegeixen que s’ha d’invertir en projectes smart city i de serveis telemàtics i donar suport a projectes de digitalització d’empreses, comerços i mercats municipals, aprofitant solucions implantades a fi de l’atenció a la situació provocada pel COVID19.