Campanya ‘No empipis’, per conscienciar la ciutadania de la necessitat de netejar els orins dels gossos

La Regidoria de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha posat en marxa aquest mes d’octubre la campanya ‘No empipis’, adreçada a les persones propietàries de gossos i posant l’accent, aquesta vegada, en la importància de mantenir la via pública neta d’orins.

Les actituds incíviques d’algunes persones en no recollir les caques de les seves mascotes no és l’única problemàtica que genera molèsties a la ciutadania. Els orins dels gossos n’és una altra. El marcatge que amb orins que fan els gossos a la via pública és un tema que preocupa molt no només per les males olors que desprenen sinó perquè els components d’aquest residu són corrosius i malmeten el mobiliari urbà i la superfície sobre la qual s’aboquen (façanes, fanals, senyals de trànsit, bancs…). Amb banderoles als fanals i vinils a diferents elements del mobiliari urbà, que es retiraran un cop finalitzi la campanya, es recorda a la ciutadania amb gossos que cal tenir una actitud cívica per una bona convivència i per la millora de la qualitat de vida de les persones. 

Com a recomanacions, es demana a la ciutadania amb gossos que porti una ampolla d’aigua, amb unes gotes de vinagre, per diluir l’orina al carrer i que quan passegi el gos ho faci per la banda de la calçada, per tal d’evitar que orini a les façanes. 

Algunes de les sancions recollides a l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia:

  • Infraccions lleus: de 100 a 400 €:

– No recollir deposicions a la via pública

– Que els animals orinin i defequin en els parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis

– Que els animals causin danys, perjudicis i molèsties a les persones, a les coses, a les vies i els espais públics

– No tenir l’animal censat al registre d’animals de companyia de l’Ajuntament

– Portar el gos deslligat per la via pública

– Mantenir els animals en instal·lacions inadequades per al seu benestar

– No solucionar molèsties causades per l’animal després que l’Ajuntament ho hagi requerit

  • Infracció greu: de 401 a 2.000 €:

– Abandonar l’animal

Pel que fa als gossos potencialment perillosos:

  • Infracció lleu: de 151 a 300 €:

– No actualitzar anualment la documentació necessària per a la llicència de gossos potencialment perillosos.

  • Infracció greu: de 300 a 2.404 €:

– No portar el gos lligat i amb morrió

  • Infracció molt greu: de 2.405 a 15.025 €:

– Abandonar-lo