Campanya especial de reciclatge durant la Nit de Comerç

Demà es celebra una any més la Nit de Comerç 2019. Els assistents us trobareu que algunes de les papereres dels carrers han estat segellades. L’associació Vilassar Comerç conjuntament amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha pensat dur terme aquesta acció amb la finalitat de millorar la recollida dels residus.

La Nit de Comerç és un esdeveniment popular amb molta assistència de ciutadans i es generen molts residus, principalment d’envasos lleugers, paper-cartró i rebuig.  És per això que en previsió sempre es prenen mesures addicionals en al recollida de residus. Fins ara, es col·locaven bujols extres en els carrers afectats. Malauradament,  l’experiència ha demostrat que la majoria de residus s’aboquen a les papereres i els bujols queden buits i amb els residus barrejats.

Com a resultat, les papereres es desborden i l’entorn s’embruta. Per evitar imatges com aquesta cal l’actuació de tots els agents implicats. Així doncs, per conscienciar als assistents en la millora de la recollida dels residus es segellaran les papereres més properes a les illes de contenidors i aquelles on al costat es col·loquin bujols de les cinc fraccions de residus que es recullen a Vilassar de Mar: envasos lleugers, paper-cartró, vidre, orgànic i rebuig. Només caldrà fer uns pocs passos per poder dipositar cada residus al contenidor que li correspon. Tant els organitzadors com la regidoria de Medi Ambient agraeixen per avançat la predisposició per reciclar més i millor.