Baixa la sinistralitat laboral al Maresme, però continua sent una assignatura pendent

L’Informe de sinistralitat laboral elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local mostra que la sinistralitat laboral continua sent una assignatura pendent al Maresme. Tot i que durant el segon trimestre de l’any ha baixat el nombre d’accidents a la feina, l’Índex de Sinistralitat de la comarca es manté superior al provincial i al català. La dada més positiva és que el 99,14% dels treballadors i treballadores que pateixen un accident laboral tenen ferides de pronòstic lleu.

Durant el segon trimestre de 2018 es van registrar 937 accidents laborals al Maresme. Aquesta xifra representa una reducció del 2,50% respecte al trimestre anterior, però un increment de l’1,52% en valors interanuals. Del total de persones ferides, el 99,14% van estar pronòsticades de lleus i, sortosament, no es va registrar cap víctima mortal.
L’anàlisi de les dades indica que la sinistralitat és eminentment masculina donat que el 66,7% dels sinistres afecten a homes. A més, tot i que la disminució d’accidents s’ha reflectit en els dos sexes, el percentatge de disminució masculí (2,19%) és inferior al femení (3,11%). Aquesta diferència s’accentua en la comparativa interanual tota vegada que es detecta un increment de la sinistralitat laboral masculina en un 5,75% i una disminució dels accidents laborals patits per dones del 6,02%.

El sector serveis és el que aplega un nombre absolut més elevat d’accidents. Una dada lògica si es té en compte que és el que té un nombre més elevat de treballadors i treballadores. En canvi, l’Índex d’Incidència (paràmetre més objectiu per abordar la sinistralitat laboral tota vegada que relaciona el nombre total d’accidents per cada 100.000 afiliacions a la Seguretat Social) situa la construcció com el sector amb més accidents laborals. Li segueix la indústria i l’agricultura. El sector serveis és el darrer.

L’Índex d’Incidència maresmenc és de 901,03 accidents per cada 100.000 afiliacions, una xifra molt superior a la provincial (831,71) i a la catalana (868,06). L’únic registre que al Maresme és inferior al provincial i al català és el de la sinistralitat laboral a la indústria. Mentre al Maresme pateixen un accident laboral 1.077,72 treballadors de cada 100.000 afiliacions industrials, la xifra s’eleva a 1.166,69 en l’àmbit provincial i a 1.223,43 a Catalunya.