Babord escull quatre projectes per a la primera acció de “Retorn social”

El passat 21 d’abril a la tarda al Casal Popular Atzari es va fer l’acte de presentació i resolució de la primera acció de “Retorn social” de Babord. A l’acció es van presentar set projectes d’àmbits molt variats (casals d’estiu, escoltisme, associacionisme, música, suport a malalts, tallers…) per un valor total de 5.917 €. Es va fer una tria inicial de cinc projectes per valor de 3.917 €, dels quals quatre van assistir a l’acte. Un dels col•lectius es va retirar degut que no sabia si podria tirar el projecte endavant, i van decidir deixar-ho per a una propera convocatòria. L’acte va consistir en una breu presentació de “Retorn social”, a càrrec de les regidores de Babord,  i dels quatre projectes escollits que es tiraran cap endavant, per part de cadascuna de les entitats participants.

Els quatre projectes seleccionats van ser:

1. Port Aventura de la Vida: Taller Terapèutic Grupal per a Persones amb Càncer presentat per Oncolliga (407€). La proposta principal era realitzar una sortida a Port Aventura per a fer el tancament del Taller Terapèutic Grupal per a persones amb càncer, que es realitza setmanalment, durant tot el curs escolar i aprofitar per treballar aspectes de relacions externes al col.lectiu, superar les pors i altres que en el si del grup són més difícils de treballar.

2. Més opcions per als infants presentat per l’ Agrupament Escolta Atzavara (1.000€). La col•laboració anirà destinada a millorar la qualitat de les activitats de l’agrupament, i també a oferir opcions als infants que es veuen limitats per la seva situació econòmica, potenciant el sistema de beques.

3. AnivAtzari presentat pel Casal Popular Atzari (800€). Aquest any, el Casal fa 5 anys i es fa una jornada de celebració, la qual es vol consolidar com a jornada lúdica, cultural i col•lectiva per tot el poble. A més, es volen recaptar fons per poder realitzar millores a l’espai i augmentar el nombre d’activitats que s’hi realitzen.

4. Volem una rotllana més gran presentat per l’ Agrupament Escolta Intayllú (1.000€). La col•laboració es destinarà a fer més viables els següents objectius: impedir que marxi gent per temes econòmic mitjançant un sistema de beques funcional i donar una estabilitat econòmica a l’agrupament; augmentar el nombre de participants mitjançant jornades a l’espai públic i difusió a les escoles.

 

Després, va haver-hi tres taules simultànies per tractar sobre aquestes qüestions:

1. A la primera, es va treballar el consens entre les entitats pel que fa al repartiment d’aquesta acció. Finalment, com que el cost total dels quatre projectes era de 3.217€, import molt ajustat als 3.000€ que havia decidit destinar Babord, es va decidir no reduir cap col•laboració, aportant aquests 217€ de forma extraordinària.

 
2. En una altra taula, es va parlar de possibles col·laboracions entre les entitats participants. Van sortir diversos projectes, com que els caus assistissin a alguna xerrada d’Oncolliga per familiaritzar-se amb el projecte, i poder-se ajudar mútuament (activitat d’aprenentatge i servei), o que l’Atzari facilités l’espai per fer xerrades i kafetes als agrupaments escolta, però sobretot a Oncolliga, entitat amb la qual no hi havia relació prèvia. També, es va parlar que, tant Atzavara com Intayllú, podien unir-se per fer una campanya d’expansió conjunta, per tal d’arribar a tots els infants.

 

3. Per últim, un dels grups va valorar els punts forts i febles de l’acció “Retorn social” i va fer propostes de millora. En aquest sentit, es va valorar molt positivament la convocatòria, que fos obert tant a entitats com a col•lectius i la forma de repartiment econòmic (que fos mitjançant un consens entre les entitats); i com a elements a millorar, que s’havia d’aconseguir augmentar tant la participació (quantitat) com la diversitat de les entitats i col•lectius que es presentaven. Com a proposta de millora, es va comentar que, per a les properes accions de “Retorn social”, es podia facilitar un guió a les entitats per fer la presentació del projecte, per facilitar tant la presentació com la valoració d’aquests.