Augmenta el nombre de maresmencs residents a l’estranger

En el darrer any, ha augmentat en un 9,82% el nombre de maresmencs i maresmenques que tenen el seu lloc habitual de residència a l’estranger. Una tendència que també es dóna en el conjunt de Catalunya encara que amb un percentatge lleugerament inferior (9,31%).  Segons l’informe del Padró d’haitants residents a l’estranger elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el Maresme és la quarta comarca de Catalunya amb més població resident a l’estranger, darrera del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

El Padró d’habitants residents a l’estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l’estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta la seva única nacionalitat, i l’últim municipi al qual estan inscrits és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi que figura en les dades de la seva última inscripció només a efectes del dret a vot.

Segons les darreres dades, formen part d’aquest Padró 8.653 maresmencs i maresmenques, dels quals 344 de Vilassar de Mar (169 homes i 175 dones)

A nivell comarcal, per tant, 744 persones més que les registrades a l’anterior padró. De fet, des de 2009 ha anat creixent cada any el nombre de persones del Maresme amb residència a l’estranger.

França, Argentina i Alemanya són els principals països escollits pels maresmencs per viure-hi. Encara que també tenen un pes destacat Suïssa, Regne Unit, Estats Units, Bèlgica, Andorra i Xile. En relació a l’any anterior, els països en què l’augment relatiu de residents provinents del Maresme ha estat més elevat han estat Bèlgica, amb un increment del 31,89% (103 persones més), el Regne Unit (20,61%; 94 persones més) i Alemanya (10,45%; 72). Si ens referim als increments absoluts els més nombrosos s’han registrat a Bèlgica (103), el Regne Unit (94) i a França (72).

Pel que fa als municipis d’origen, Mataró és el lloc d’on prové el 30,35% de la població maresmenca resident a l’estranger. Calella ocupa el segon lloc amb el 7,27% i Premià de Mar el 6,83%. Sant Iscle de Vallalta, Dosrius,  Santa Susanna, Sant Cebrià de Vallalta i Caldes d’Estrac són els municipis amb menys població a l’estranger.