Aquest dimarts, possible augment del nivell d’ozó troposfèric al Maresme

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que es preveu que durant aquest dimarts 21 d’agost es pugui superar el que tècnicament s’anomena “llindar d’informació” sobre la presència d’ozó troposfèric (més de 180µg/m³ de mitjana horària)  al Maresme. En situacions com aquesta, l’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana que la població més vulnerable (els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades) redueixi l’exercici físic intens, especialment si es fa a l’exterior. Pel que fa a la resta de Catalunya, s’espera que els nivells siguin entre baixos i moderats.

Departament Interior de la Generalitat:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/atmosfera_ozo_contaminacio/

Departament de Medi Ambient de la Generalitat:

http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/ciozo.htm